English [Tài liệu] Chủ đề 1: PHÁT ÂM

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn, phát âm là chiếm trung bình khoảng 4 câu trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ( tuỳ khu vực mà form đề sẽ khác nhau). Trong topic này mình xin giới thiệu tài liệu để giúp các bạn ôn tập


Sau đây là một số câu bài tập các bạn có thể tham khảo và thảo luận cùng nhau nhé!

I-Choose the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which has the underlined part pronounced differently from the others in each of the following questions.


Question 1:
A.
floor
B.
door
C.
noodle
D.
board
Question 2:
A.
page
B.
face
C.
date
D.
map
Question 3:
A.
clean
B.
bread
C.
lean
D.
lead
Question 4:
A.
head
B.
dead
C.
bread
D.
clean
Question 5:
A.
wanted
B.
parked
C.
stopped
D.
watched
Question 6:
A.
walks
B.
begins
C.
helps
D.
cuts
Question 7:
A.
tells
B.
talks
C.
stays
D.
steals

II- Choose the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 8:

A. schedule
B.
offer
C.
stylist
D.
reduce
Question 9:
A. control
B.
wonder
C.
lemon
D.
final
Question 10:
A. person
B.
happy
C.
center
D.
receive
Question 11:
A. sporty
B.
accept
C.
clever
D.
table

Chúc các bạn học tốt!
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT

I-Choose the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which has the underlined part pronounced differently from the others in each of the following questions.


Question 1:
A.
floor [flɔ:]
B.
door [dɔ:]
C. noodle ['nu:dl]
D.
board. [bɔ:d]
Question 2:
A.
page [peidʒ]
B.
face [feis]
C.
date [deit]
D. map. mæp
Question 3:
A.
clean kli:n
B. bread bred
C.
lean li:n
D.
lead. liːd
Question 4:
A.
head hed
B.
dead ded
C.
bread bred
D. clean. kli:n
Question 5:
A. wanted
B. parked
C.
stopped
D.
watched
Question 6:
A.
walks
B. begins
C. helps
D.
cuts
Question 7:
A.
tells
B. talks
C. stays
D.
steals

II- Choose the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 8:

A. schedule ['∫edju:l; 'skedʒul]
B.
offer 'ɔfə
C.
stylist 'stailist
D. reduce ri'dju:s
Question 9:

A. control kən'troul
B.
wonder ['wʌndə]
C.
lemon 'lemən]
D.
final 'fainl
Question 10:

A. person ['pə:sn]
B.
happy ['hæpi]
C.
center ['sentə]
D. receive ri'si:v
Question 11:

A. sporty ['spɔ:ti]
B. accept ək'sept
C.
clever ['klevə]
D.
table ['teibl]
 
  • Like
Reactions: Duc Lee

Minh Trang Lương

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2019
140
210
61
Sơn La
thpt chu văn an
Question 1:
A.
floor
B.
door
C. noodle
D.
board
Question 2:
A.
page
B.
face
C.
date
D. map

Question 3:
A.
clean
B. bread
C.
lean
D.
lead
Question 4:
A.
head
B.
dead
C.
bread
D. clean

Question 5:
A. wanted
B.
parked
C.
stopped
D.
watched
Question 6:
A.
walks
B. begins
C.
helps
D.
cuts
Question 7:
A.
tells
B. talks
C.
stays
D.
steals

II- Choose the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 8:

A. schedule
B.
offer
C.
stylist
D. reduce

Question 9:
A. control
B.
wonder
C.
lemon
D.
final
Question 10:
A. person
B.
happy
C.
center
D. receive

Question 11:
A. sporty
B. accept
C.
clever
D.
table
 
Top Bottom