English THCS Sửa lỗi sai

❤️Lục Hàn Nhi

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười hai 2019
73
138
46
Hải Phòng
THPT Phạm Ngũ Lão
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Find the ten unecessary words in the following passage.For each answer, underline the unecessary words together with the word before it
The handwriting of school children could be spell the difference between success and failure in examinations according to research was carried out by the Open University.
In a study by Dennis Briggs of the Faculty of Educational Studies, it was found that essays which were written in different styles of handwriting attracted to different marks."The findings suggest that there is a borderline zone within examination marking wherehow an essay is written may be nearly almost as important as what the essay is about", said Mr.Briggs.Five essays which were double marked with the second marker be unaware of the marks of the first marker.The essay scripts for the second marker had been copied out in three writting life styles.Two of the styles were ones which it had been the subject of continual criticism at school.
All the markers were practising teachers who were told that effectiveness of double marking was being checked.Thee results showed that a twelve-year-old who can present an essay one way will do better, perhaps far better more than a friend who can present the same standard in the terms of content but who does not or cannot make it look so that attractive.The conclusion is that school children may not do as well as perhaps they could if only their handwriting is untidy.
Hmm... bài này có đáp án nhưng mình chưa biết vì sao lại sai như vậy và nên sửa như thế nào, mn giúp tớ nhaa.Thank you.. @jehinguyen
p/s: Mình hiểu được những từ đỏ rồi
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,751
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
The handwriting of school children could be <1> spell the difference between success and failure in examinations according to research was carried out by the Open University.
In a study by Dennis Briggs of the Faculty of Educational Studies, it was found that essays which were written in different styles of handwriting attracted to <2> different marks."The findings suggest that there is a borderline zone within examination marking wherehow an essay is written may be nearly <3> almost as important as what the essay is about", said Mr.Briggs.Five essays which <4> were double marked with the second marker be <5> unaware of the marks of the first marker.The essay scripts for the second marker had been copied out in three writting life styles.Two of the styles were ones which it had been the subject of continual criticism at school.
All the markers were practising teachers who were told that effectiveness of double marking was being checked.Thee results showed that a twelve-year-old who can present an essay one way will do better, perhaps far better more than a friend who can present the same standard in the <6> terms of content but who does not or cannot make it look so that <7> attractive.The conclusion is that school children may not do as well as perhaps they could if only <8> their handwriting is untidy.
<1> Cái này thừa be. Trước hết động từ sau đó là động từ nguyên thể, còn nếu giữ nguyên could be thì nó phải ở dạng PP.
<2> Cấu trúc chủ động là attract sth, cấu trúc bị động là be attracted to sth. Cấu trên là câu chủ động => thừa to.
<3> nearly cùng nghĩa cũng như chức năng với almost => thừa nearly
<4> Câu này chỉ có một động từ chính là were, nếu bỏ vào MĐQH thì câu này chưa có động từ => thừa which.
<5> be là động từ không chia, mà trước đó không có động từ khuyết thiếu và be cũng không nằm trong cấu trúc cụ thể nào => sai ngữ pháp => thừa be.
<6> in terms of sth : Về cái gì, liên quan tới gì, ... => thừa the
<7> Sau [so] that là một mệnh đề mà phía sau đó lại là tính từ => thừa that.
<8> If diễn tả điều kiện [ở câu trên là câu ĐK loại 1], còn If only diễn tả một điều ước, mong muốn => không hợp ngữ nghĩa => thừa only.

Mình giải thích khá lủng củng, còn chỗ nào chưa hiểu bạn hỏi lại nhé hicc :<
 
Top Bottom