Sự thay đổi bước sóng

N

ngaynanglen1184

Sự thay đổi của bước sóng (tăng, giảm) là phụ thuộc vào môi trường truyền sóng
sóng điện từ, hay sóng cơ, đều vậy cả:
[TEX]n_{1}.\lambda _{1}=n_{2}.\lambda _{2}[/TEX]
 
L

longkaka1213

Sự thay đổi của bước sóng (tăng, giảm) là phụ thuộc vào môi trường truyền sóng
sóng điện từ, hay sóng cơ, đều vậy cả:
[TEX]n_{1}.\lambda _{1}=n_{2}.\lambda _{2}[/TEX]

Trong đề thi đại học khối A 2012 môn vật lí , mã đề 527 , câu số 15 người ta có hỏi :
Một sóng âm và sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì ?
Người ta không cho chiết suất @@ . Câu này xem đáp án của bộ là biết nhưng :D mềnh muốn tìm hiểu sâu để rõ hơn
 
T

t2661995

van toc truyen song am trong khong khi nho hon trong nuoc nen buoc song tang, con van toc truyen song anh sang trong khong khi lon hon nuoc nen buoc song giam
 
F

forever_aloner_95

sóng

Trong đề thi đại học khối A 2012 môn vật lí , mã đề 527 , câu số 15 người ta có hỏi :
Một sóng âm và sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì ?
Người ta không cho chiết suất @@ . Câu này xem đáp án của bộ là biết nhưng :D mềnh muốn tìm hiểu sâu để rõ hơn

Sự thay đổi của bước sóng (tăng, giảm) là phụ thuộc vào môi trường truyền sóng
sóng điện từ, hay sóng cơ, đều vậy cả:

__________________

ta có chiết suất không khí < chiết suất của nước nên bước song không khí lớn hơn bước sóng của nước :D
 
N

nguyenanh25

Trong đề thi đại học khối A 2012 môn vật lí , mã đề 527 , câu số 15 người ta có hỏi :
Một sóng âm và sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì ?
Người ta không cho chiết suất @@ . Câu này xem đáp án của bộ là biết nhưng :D mềnh muốn tìm hiểu sâu để rõ hơn

hi! long truyền từ mt kk vào nước thì :(bước sóng tỉ lệ thuận với vận tốc)
-sóng as bước sóng giảm do [tex]v_{kk}(3.10^8) >v_{nuoc} [/tex]
-sóng âm bước sóng tăng do[tex] v_{khi}< v_{ long}[/tex];)

(trong sóng âm: V_rắn>V_lỏng>V_khí )
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom