Sinh 12 Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,310
619
Bình Dương
xây dựng nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái có góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên nước khng hả các ad??????? tai sao?
Cái này mình nghĩ là tùy theo ý kiến của mọi người thôi bạn
Còn theo mình thì có, bởi vì mình cảm thấy các khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái thì sẽ có quy định không làm ô nhiễm môi trường, khi đó nguồn nước ở các khu bảo tồn thiên nhiên hay khu sinh thái sẽ được bảo vệ, như vậy thì có thể giữ được tài nguyên nước :p
 
Top Bottom