Sử 9 [ Sử 9 ]Trắc nghiệm sử

Dung 135

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2020
82
29
26
17
Đồng Nai
THCS Hoa binnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở:(1 Point)
A. Thái Bình và Nam Định.
B. Nghệ An và Hà Tĩnh.
C. Bắc Giang và Bắc Ninh.
D. Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Câu 2: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta là ai?(1 Point)
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trần Phú
C. Trường Chinh
D. Lê Duẩn
Câu 3 : Đảng ta vận dụng hai khẩu hiệu nào dưới đây trong phong trào cách mạng 1930-1931?(1 Point)
A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” .
B. “Tự do dân chủ” và “ Cơm áo hòa bình” .
C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
D. “ Đánh đổ đế quốc” và “Xóa bỏ ngôi vua” .
Câu 4: Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ CM 1936-1939 là gì?(1 Point)
A. Giải phoáng dân tộc và giải phóng giai cấp
B. Đòi các quyền tự do, dân chủ, c¬m ¸o hòa bình
C. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu
D. Đòi ruộng đất dân cày
Câu 5 : Hình thức đấu tranh thời kì 1936-1939 là hình thức nào?(1 Point)
A. Khởi nghĩ vũ trang .
B. Kết hợp công khai và bí mật hợp pháp và bất hợp pháp .
C. Chính trị kết hợp với vũ trang .
D. Khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa .
Câu 6: Tổ chức nào là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?(1 Point)
A. Đội du kích Bắc Sơn .
B. Trung đội Cứu quốc quân I.
C. Trung đội Cứu quốc quân II .
D. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
Câu 7: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi ngày:(1 Point)
A. 16 - 8 - 1945.
B. 19 - 8 - 1945.
C. 23 - 8 - 1945.
D. 25 - 8 - 1945.
Câu 8: Điều kiện nào sau đây có ý nghĩa quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945?(1 Point)
A. Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.
B. Sự ủng hộ to lớn của Liên Xô và Trung Quốc.
C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
D. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh kiên cường.
Câu 9. Khó khăn nghiêm trọng nhất với nước ta sau Cách mạng Tháng 8/1945:(1 Point)
A. nạn đói, nạn dốt .
B. lực lượng đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.
C. tàn dư của chế độ thực dân, phong kiến còn nặng nề.
D. chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang thiếu kinh nghiệm chiến đấu.
Câu 10: Thuận lợi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì? (1 Point)
A. Dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết, Đảng ta được tôi luyện và có lãnh tụ thiên tài.
B. Chủ nghĩa xã hội dần trở thành hệ thống thế giới.
C. Phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước phát triển.
D. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc lên cao.
Câu 11: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?(1 Point)
A. 22/12/1944
B. 24/12/1944
C. 13/8/1945
D. 16/8/1945
Câu 12: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945, có 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?(1 Point)
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
B. Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam
C. Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam
D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi
Câu 13: Ý nghĩa lớn nhất của cách mạng tháng Tám 1945 là gi?(1 Point)
A. Lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.
B. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.
C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới.
Câu 14 : Chủ trương của Đảng ta trong việc đối phó với quân Tưởng?(1 Point)
A. Quyết tâm đánh Tưởng ngay từ đầu.
B. Hòa hoãn với Tưởng để tập trung lực lượng đánh Pháp .
C. Nhờ vào Anh để đánh Tưởng .
D. Đầu hàng Tưởng .
Câu 15 : Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?(1 Point)
A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản .
B. Giải quyết về vấn đề tài chính .
C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt .
D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
Câu 16 : Để đẩy lùi nạn đói , biện pháp nào là quan trọng nhất(1 Point)
A. Lập hũ gạo tiết kiệm .
B. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.
C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất .
D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ .
Câu 17 : Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta?(1 Point)
A. Pháp công nhận Việt nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do .
B. Pháp cộng nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.
C. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15000 quân Pháp vào miền bắc thay quân Tưởng .
D. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ .
Câu 18. Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là:(1 Point)
A. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu.
B. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô - Đức.
C. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.
D. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.
Câu 19: Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hòa hoàn nhân nhượng Pháp?(1 Point)
A. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn.
B. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù.
C. Vì Pháp và Trung hoa dân quốc đã bắt tay cấu kết với nhau chống ta.
D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ.
Câu 20: Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6/3/1946? .(1 Point)
A. Tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc và gạt Trung Hoa Dân quốc.
B. Để Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do.
C. Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cố lực lượng cách mạng.
D. Để chuyển cở sở vật chất lên Việt Bắc chuẩn bị kháng chiến lâu dài
 
  • Like
Reactions: anbinhf

Võ Nguyễn Thu Uyên

Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Cu li diễn đàn
20 Tháng ba 2017
4,002
12,546
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Câu 1: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở:(1 Point)
A. Thái Bình và Nam Định.
B. Nghệ An và Hà Tĩnh.
C. Bắc Giang và Bắc Ninh.
D. Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Câu 2: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta là ai?(1 Point)
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trần Phú
C. Trường Chinh
D. Lê Duẩn
Câu 3 : Đảng ta vận dụng hai khẩu hiệu nào dưới đây trong phong trào cách mạng 1930-1931?(1 Point)
A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” .
B. “Tự do dân chủ” và “ Cơm áo hòa bình” .
C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
D. “ Đánh đổ đế quốc” và “Xóa bỏ ngôi vua” .
Câu 4: Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ CM 1936-1939 là gì?(1 Point)
A. Giải phoáng dân tộc và giải phóng giai cấp
B. Đòi các quyền tự do, dân chủ, c¬m ¸o hòa bình
C. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu
D. Đòi ruộng đất dân cày
Câu 5 : Hình thức đấu tranh thời kì 1936-1939 là hình thức nào?(1 Point)
A. Khởi nghĩ vũ trang .
B. Kết hợp công khai và bí mật hợp pháp và bất hợp pháp .
C. Chính trị kết hợp với vũ trang .
D. Khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa .
Câu 6: Tổ chức nào là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?(1 Point)
A. Đội du kích Bắc Sơn .
B. Trung đội Cứu quốc quân I.
C. Trung đội Cứu quốc quân II .
D. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
Câu 7: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi ngày:(1 Point)
A. 16 - 8 - 1945.
B. 19 - 8 - 1945.
C. 23 - 8 - 1945.
D. 25 - 8 - 1945.
Câu 8: Điều kiện nào sau đây có ý nghĩa quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945?(1 Point)
A. Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.
B. Sự ủng hộ to lớn của Liên Xô và Trung Quốc.
C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
D. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh kiên cường.
Câu 9. Khó khăn nghiêm trọng nhất với nước ta sau Cách mạng Tháng 8/1945:(1 Point)
A. nạn đói, nạn dốt .
B. lực lượng đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.
C. tàn dư của chế độ thực dân, phong kiến còn nặng nề.
D. chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang thiếu kinh nghiệm chiến đấu.
Câu 10: Thuận lợi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì? (1 Point)
A. Dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết, Đảng ta được tôi luyện và có lãnh tụ thiên tài.
B. Chủ nghĩa xã hội dần trở thành hệ thống thế giới.
C. Phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước phát triển.
D. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc lên cao.
Câu 11: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?(1 Point)
A. 22/12/1944
B. 24/12/1944
C. 13/8/1945
D. 16/8/1945
Câu 12: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945, có 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?(1 Point)
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
B. Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam
C. Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam
D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi
Câu 13: Ý nghĩa lớn nhất của cách mạng tháng Tám 1945 là gi?(1 Point)
A. Lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.
B. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.
C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới.
Câu 14 : Chủ trương của Đảng ta trong việc đối phó với quân Tưởng?(1 Point)
A. Quyết tâm đánh Tưởng ngay từ đầu.
B. Hòa hoãn với Tưởng để tập trung lực lượng đánh Pháp .
C. Nhờ vào Anh để đánh Tưởng .
D. Đầu hàng Tưởng .
Câu 15 : Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?(1 Point)
A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản .
B. Giải quyết về vấn đề tài chính .
C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt .
D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
Câu 16 : Để đẩy lùi nạn đói , biện pháp nào là quan trọng nhất(1 Point)
A. Lập hũ gạo tiết kiệm .
B. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.
C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất .
D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ .
Câu 17 : Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta?(1 Point)
A. Pháp công nhận Việt nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do .
B. Pháp cộng nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.
C. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15000 quân Pháp vào miền bắc thay quân Tưởng .
D. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ .
Câu 18. Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là:(1 Point)
A. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu.
B. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô - Đức.
C. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.
D. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.
Câu 19: Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hòa hoàn nhân nhượng Pháp?(1 Point)
A. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn.
B. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù.
C. Vì Pháp và Trung hoa dân quốc đã bắt tay cấu kết với nhau chống ta.
D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ.
Câu 20: Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6/3/1946? .(1 Point)
A. Tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc và gạt Trung Hoa Dân quốc.
B. Để Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do.
C. Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cố lực lượng cách mạng.
D. Để chuyển cở sở vật chất lên Việt Bắc chuẩn bị kháng chiến lâu dài
 

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
834
2,049
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Câu 1: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở
A. Thái Bình và Nam Định.
B. Nghệ An và Hà Tĩnh.
C. Bắc Giang và Bắc Ninh.
D. Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Câu 2: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta là ai?(1 Point)
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trần Phú
C. Trường Chinh
D. Lê Duẩn
Câu 3 : Đảng ta vận dụng hai khẩu hiệu nào dưới đây trong phong trào cách mạng 1930-1931?(1 Point)
A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” .
B. “Tự do dân chủ” và “ Cơm áo hòa bình” .
C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
D. “ Đánh đổ đế quốc” và “Xóa bỏ ngôi vua” .
Câu 4: Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ CM 1936-1939 là gì?(1 Point)
A. Giải phoáng dân tộc và giải phóng giai cấp
B. Đòi các quyền tự do, dân chủ, c¬m ¸o hòa bình
C. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu
D. Đòi ruộng đất dân cày
Câu 5 : Hình thức đấu tranh thời kì 1936-1939 là hình thức nào?(1 Point)
A. Khởi nghĩ vũ trang .
B. Kết hợp công khai và bí mật hợp pháp và bất hợp pháp .
C. Chính trị kết hợp với vũ trang .
D. Khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa .
Câu 6: Tổ chức nào là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?(1 Point)
A. Đội du kích Bắc Sơn .
B. Trung đội Cứu quốc quân I.
C. Trung đội Cứu quốc quân II .
D. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
Câu 7: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi ngày:(1 Point)
A. 16 - 8 - 1945.
B. 19 - 8 - 1945.
C. 23 - 8 - 1945.
D. 25 - 8 - 1945.
Câu 8: Điều kiện nào sau đây có ý nghĩa quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945?(1 Point)
A. Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.
B. Sự ủng hộ to lớn của Liên Xô và Trung Quốc.
C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
D. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh kiên cường.
Câu 9. Khó khăn nghiêm trọng nhất với nước ta sau Cách mạng Tháng 8/1945:(1 Point)
A. nạn đói, nạn dốt .
B. lực lượng đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.
C. tàn dư của chế độ thực dân, phong kiến còn nặng nề.
D. chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang thiếu kinh nghiệm chiến đấu.
Câu 10: Thuận lợi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì? (1 Point)
A. Dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết, Đảng ta được tôi luyện và có lãnh tụ thiên tài.
B. Chủ nghĩa xã hội dần trở thành hệ thống thế giới.
C. Phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước phát triển.
D. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc lên cao.
Câu 11: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?(1 Point)
A. 22/12/1944
B. 24/12/1944
C. 13/8/1945
D. 16/8/1945
Câu 12: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945, có 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?(1 Point)
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
B. Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam
C. Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam
D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi
Câu 13: Ý nghĩa lớn nhất của cách mạng tháng Tám 1945 là gi?(1 Point)
A. Lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.
B. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.
C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới.
Câu 14 : Chủ trương của Đảng ta trong việc đối phó với quân Tưởng?(1 Point)
A. Quyết tâm đánh Tưởng ngay từ đầu.
B. Hòa hoãn với Tưởng để tập trung lực lượng đánh Pháp .
C. Nhờ vào Anh để đánh Tưởng .
D. Đầu hàng Tưởng .
Câu 15 : Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?(1 Point)
A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản .
B. Giải quyết về vấn đề tài chính .
C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt .
D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
Câu 16 : Để đẩy lùi nạn đói , biện pháp nào là quan trọng nhất(1 Point)
A. Lập hũ gạo tiết kiệm .
B. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.
C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất .
D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ .
Câu 17 : Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta?(1 Point)
A. Pháp công nhận Việt nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do .
B. Pháp cộng nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.
C. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15000 quân Pháp vào miền bắc thay quân Tưởng .
D. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ .
Câu 18. Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là:(1 Point)
A. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu.
B. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô - Đức.
C. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.
D. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.
Câu 19: Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hòa hoàn nhân nhượng Pháp?(1 Point)
A. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn.
B. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù.
C. Vì Pháp và Trung hoa dân quốc đã bắt tay cấu kết với nhau chống ta.
D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ.
Câu 20: Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6/3/1946? .(1 Point)
A. Tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc và gạt Trung Hoa Dân quốc.
B. Để Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do.
C. Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cố lực lượng cách mạng.
D. Để chuyển cở sở vật chất lên Việt Bắc chuẩn bị kháng chiến lâu dài
 
Top Bottom