Sử [Sử 9] Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và chủ tịch HCM trong CM tháng 8

H

heinham

Bác Hồ gửi thư kêu gọi toàn dân khởi nghĩa

13==> 15/8 đưa ra các quyết định quan trọng ( ghi ra ...)

Khi Nhật đảo chính pháp thì ra chỉ thị NP bắn nhau và hành động của chúng ta + phát động cao trào kháng nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa

hội nghị TW 8 đã hoàn thành chuyển hướng chỉ đạo cm có từ hội nghị TW 6 , đưa nhiệm vu GPDT lên hàng đâùu
 
K

kutin_handsome_pk

cai này có trong sgk mah bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 
Top Bottom