Sử [Sử 9] So sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939

K

khanhngan97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 theo bảng sau:
_________________._________________________.
nội dung . 1930-1931 . 1936-1939. _________________._____________.___________.
kẻ thù . . . .
__________________________________________.
nhiệm vụ(khẩu hiệu) . . .
__________________________________________.
mặt trận . . .
__________________________________________.
hình thức . . .
__________________________________________.
đấu tranh . . .
__________________________________________.​
 
N

ngobin3

9710a98e8d8c08787bbcad552759d62b_40551902.untitled.jpg
 
T

thienduong_banmai

tra loi giup ban

Nội Dung 1930-1931 1936-1939
Kẻ thù TD Pháp và bọn phong kiến tay sai Đế quốc phát xít và bon phản động thuộc địa.
Nhiệm vụ Chống pháp giành độc lập,chôngphong kiến giành ruộng đất. Chống bọn phản động thuộc địa,chống phát xít,chống nguy cơ chiến tranh.
Mặt trận Hội phản đế đồng minh Đông Dương. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.Năm 1938 đổi tên thành Mặ trận dân chủ Đông Dương.
Hình thức phương pháp cách mạng. Bí mật,hợp pháp,bạo động vũ trang. Công khai và bí mật,hợp pháp và bất hợp pháp.


 
Last edited by a moderator:
Top Bottom