Sử [Sử 9] Luận cương chính trị tháng 10

I

ilovemyfriendforever

-Về mặt tích cực:
Luận cương đã xác định được rõ hình thức và phương pháp đâu tranh,lực lượng lãnh đạo CMạng VNam lúc bấy giờ cũng như xác định được mối quan hệ giữa CMạng Vnam vs CMạng Thế giới,giúp CM VNam đoàn kết vs CM Thế giới.
-Về Hạn chế:
Luận cương chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu trong XH Đông Dương và VNam lúc bây giờ là mâu thuẫn Xã hội nên chưa đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà nặg về đấu tranh giai cấp và đòi ruộng đất.
Đánh giá ko đúng khả năg CMạng của các tầng lớp nhân dân khác ngàoi công-nông như tư sản dân tộc,tiểu TS,trung tỉểu địa chủ,họ cũng có tinh thần yêu nước.Vì thế chưa xác định được lực lượng trong mặt trận thống nhất dân tộc,cỹng như bỏ qua một lực lượng to lớn cho CMạng VNam.
 
P

phiphikhanh

Mềnh chưa học bài nj nên có khj trả lời vẫn còn thiếu , nhưng nhớ vẫn thks nhá:))=)) < ham hố chút;)) >
*Tích cực :
+ Xác định đường lối chiến lược của cách mạng ts dân quyền
+ Nhiệm vụ của cách mạng là chống đế quốc , chống phong kiến
+ Thực hiện độc lập dân tộc , thành lập chính phủ công nông binh
+ Chỉ rõ lực lượng chủ lực của cm là cd và nd
+ Vai trò lãnh đạo cm là của ĐCS
+Về phương pháp cm có sự bổ sung phát triển khá quan trọng , đã đj sâu phân tích phương pháp đấu tranh trong thời kỳ giành chính quyền
...................................

*Hạn chế :

- Không nhấn mạnh đc nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất

- Không đề ra đc 1 chiến lược liên minh giữa dân tộc và giai cấp rộng rãi

- Chưa đánh giá đúng mức vai trò cách mạng của gc tiểu tư sản , phủ nhận mặt tích cực của bộ phận tư sản dân tộc

- Chưa nhận thấy đc khả năng phân hoá và lôi kéo 1 bộ phận địa chủ vừa và nhỏ trong cách mạng giải phóng dân tộc
[FONT=&quot]
[/FONT]
 
B

bong_9942

Theo mềnh phần tích cực các bạn kia nói có lẽ đã đủ:">
Zì zậy mình chỉ nói phần hạn chế thôi nhóa:">
Hạn chế : Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 chưa nêu được tầm quan trọng của nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc, nặng nề về đấu tranh giai cấp, chưa thấy rõ được khả năng cách mạng của các tầng lớp khác ngoài công - nông.
:):):):):)
Có gì mọi người thanks cho mình cái nhóa:)
I Love History:x:-*
 
H

heinham

Hạn chế

Về nhei65m vụ và mục tiêu L chưa nêu rõ mâu thuẫn lớn nhất của Vn lúc bấy h là mâu thuẫn dân tộc nên k đưa vấn đê chống đế quốc lên hàng đầu mà lại nêu cao vấn đều đấu tranh giai cấp tức chống phong kiến

Về lưc lượng chưa đánh giá đúng khả năng tham gia cm của tư sản và tiều tư sản, đồng thời chưa thấy đc sự phân hoá trong giai cấp địa chủ để lôi kéo họ tham gia cm
 
N

nongdan_k55

các bạn trả lời hay quá nhưng mà
các bạn ơi cho tôi hỏi chút
thế nguyên nhân của những hạn chế trong luận cương mà tổng bí thư Trần Phú soạn ra là do đâu
 
Top Bottom