Sử 9 [ Sử 9 ]Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Peaches

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười một 2017
291
370
76
18
Thái Nguyên
Trường THCS Gia Sàng

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,442
621
17
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Mọi người giúp mình câu này với ạ:
Hãy đánh giá vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với cách mạng Việt Nam?
Cảm ơn các bạn nhiều!:Tonton18:Tonton18
- Đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản.
- Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về nước, thúc đẩy phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển, góp phần đánh bại quan điểm “phi vô sản”.
- Là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.
- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền, tổ chức cách mạng ở Việt Nam. Đây là một bước quá độ nhằm chuẩn bị cho sự ra đời 1 chính đảng Cộng sản sau này.
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Mọi người giúp mình câu này với ạ:
Hãy đánh giá vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với cách mạng Việt Nam?
Cảm ơn các bạn nhiều!:Tonton18:Tonton18
  • Góp phần nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh
  • Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin
  • Xuất bản sách báo, đề ra đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam
  • Tạo cơ sở cho Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời sau này.
 
  • Like
Reactions: Peaches
Top Bottom