Sử [Sử 9] Chính quyền Xô Viết

T

tieuhoathuong_97

1)-Quy mô:
+Diễn ra trên 1 vùng rộng lớn,hầu như ở tất cả các xã,huyện ở 2 tỉnh:Nghệ An-Hà Tĩnh
+Có nhìu cuộc đấu tranh,hàng trăm cuộc biểu tình
+Lôi kéo đc dông đảo quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh,có khoảng hàng chục vạn quần chúng tham gia.
-Tính chất:
+Là cuộc đấu tranh gay gắt nhất,quyết liệt nhất- đấu tranh vì lợi ích,1 mất 1 còn giữa 2 lực lượng : CM và Phản CM
+Xô Viết Nghệ Tĩnh là nơi duy nhất có sự kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.
+Xô Viết Nghệ Tĩnh mang tính triệt để,thể hiện:
Ở việc lật đổ chính quyền của địch và thành lập chính quyền ta.
Ở việc thực hiện chính sách ban bố ruộng đất cho nhân dân.

* Kết quả:
+Là địa phương duy nhất trong phong trào CM 30-31 đập tan đc chính quyền bọn phản CM ở cơ sở,xây dựng đc 1 chính quyền Xô Viết-chính quyền của công nhân và nông dân.
+Đảng đã tích lũy đc nhìu kinh nghiệm
+Liên minh Công-nông ra đời và khẳng định sứ mệnh của nó.
+Tuy còn sơ khai nhưng chính quyền XVNT đã trở thành chính quyền CM của quần chúng nhân dân do giai cấp công nhan lãnh đạo
=>đỉnh cao phong trào CM 30-31
 
  • Like
Reactions: angngo9c
D

duyanh_12345

2.chứng minh XV-NT là chính quyền kiểu mới?

d37308e71f8ce3ba2d21c9901c5e436c_41203135.untitled.700x0.bmp
 
Y

yumi_26

Câu 1: XV-NT là đỉnh cao của cao trào cách mạng 30-31 vì:
+ P/trào chịu ách thống trị của đế quốc và phong kiến rất nặng nề.
+ Nhân dân Nghệ Tĩnh có truyền thống cách mạng.
+ Cơ sở công nghiệp Vinh - Bến Thủy là trung tâm kỹ nghệ lớn nhất Trung Kì, là điều kiện thuận lợi cho liên minh công nông.
+ XV-NT đã khẳng định trên thực tế vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua p/trào này, uy tín của Đảng được xác lập trong quần chúng. C/tỏ đc đường lối CM của Đảng là đúng đắn, đáp ứng đc nguyện vọng cơ bản của quần chúng nhân dân, đó là "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày".v Đồng thời p/trào cũng đã xd đc trong thực tế khối liên minh công nông. Qua p/trào, lần đầu tiên quần chúng đã sáng tạo ra 1 hình thức chính quyền mới, 1 mô hình xã hội mới ở nước ta.

+ XV-NT đã để lại ~ bài học kinh nghiệm quý giá: Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng; bài học về thực hiện liên minh công nông; bài học về sử dụng bạo lực CM, bài học về xd chính quyền...

Câu 2: XV-NT là chính quyền kiểu mới:
- Về chính trị: Thành lập chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Thực hiện các quyền tự do, dân chủ, lập các tổ chức quần chúng: Hội tương tế, Công hội, Nông hội, Hội phụ nữ giải phóng,... tổ chức các cuộc mít tinh, hội nghị để tuyên truyền giáo dục ý thức chính trị cho quần chúng.
- Về kinh tế: Chia ruộng đất công cho nông dân, giảm tô, xoá nợ, bãi bỏ các thứ thuế vô lí, thực hiện giảm tô xoá nợ.
- Về quân sự: Mỗi làng có 1 đội tự vệ vũ trang.
- Văn hoá - xã hội: Phát động phong trào thực hiện đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan. Trật tự xã hội đc đảm bảm, nạn trộm cướp ko còn.
Đây là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom