Sử 9 [Sử 9] Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Mĩ thực hiên âm mưu và thủ đoạn gì trong cuộc tiến hành chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh?b-(b-(b-(b-(b-(b-(
Âm mưu: Dùng người Việt đánh người Việt (Mĩ và quân Đồng Minh rút khỏi chiến tranh để giảm xương máu của người Mĩ trên chiến trường, Tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn)
Sử dụng các thủ đoạn ngoại giao: lợi dụng mâu thuẫn Trung - Xô, thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô nhằm hạn chế sự giúp đỡ với các nước này đối với cuộc kháng chiến của quân dân ta
 
  • Like
Reactions: Cindy Phạm_2007
Top Bottom