Sử [Sử 9] Cách mạng tháng 8

H

hothuytien0122

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Vai trò của Bác Hồ trong cách mạng tháng 8( nêu các ý chính thôi nhé, vì mình thấy trên mạng toàn bài tiểu luân ko hà nên ko biết làm sao?
2) Từ nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8, em hãy nêu ngnhân nào là wan trọng nhất? từ đó rút ra bài học.
3) Vì sao BH kêu gọi toàn quốc kháng chiến?
Giúp mình với nha. Xin cám ơn
 
T

thanhcong1594

Câu 3:
- Sau Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946 :
+Thực dân Pháp tăng cường hoạt động khiêu khích, tiến công ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, Hải Phòng, Lạng Sơn, nhất là ở Hà Nội (12-1946).

- Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư :
+Đòi giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.
+Để Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội.
+Nếu không chúng sẽ hành động sáng 20-12-1946.

Tất cả những hành động trên thể hiện thực dân Pháp muốn xâm lược nước ta một lần nữa. Chính vì vậy mà Bác Hồ mới ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

* Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến:

+Vì sao ta phải đứng dạy kháng chiến ? “ Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa ! “

+ Nêu cao quyết tâm kháng chiến của nhân dân ta: “Không ! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”

+ Kêu gọi mọi người dân Việtt Nam đứng lên kháng chiến :” … Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống giặc Pháp cứu nước”.

+ Chỉ ra cuộc kháng chiến nhất định thắng lợi :”Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước .Dù phải gian lao kháng chiến , nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ta “
 
T

thanhcong1594

câu 2 NN khách quan
- Cách mạng tháng Tám nổ ra trong bối cảnh quốc tế rất thuận lợi: kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và các lực lượng dân chủ thế giới đánh bại. Bọn Nhậtở ĐôngDương tan rã. Đảng ta đã chớp thời cơ đó đã phát động toàn dân nổi dậy. Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng.

NN chủ quan:
- Cách mạng tháng Tám là kết quả tổng hợp của 15 năm đấu tranh của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã được rèn luyện qua cao trào 36 - 39 và cao trào vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945. Quần chúng cách mạng đã được tổ chức lãnh đạo và rèn luyện bằng thực tiễn đấu tranh và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu, có lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.
-Cách mạng tháng Tám thành công là do Đảng ta chuẩn bị được lực lượng vĩ đại toàn dân đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, dựa trên cơ sở liên minh công nông, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
-Đảng là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng tháng Tám, vì Đảng có đường lối cách mạng đúng đắn, dày dặn kinh nghiệm đấu tranh, nắm đúng thời cơ và chỉ đạo, kiên quyết khôn khéo tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù.
- Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định, chủ yếu của cách mạng tháng Tám.

Nguyên nhân khách quan quan trọng nhất
P.s: đoán bừa
 
Top Bottom