Sử 8 [ sử 8] Những năm đầu của cuộc kháng chiếntoàn quốc chống pháp (1946 – 1950)

H

hocdesong_98s

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I. CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU – ĐÔNG 1947 VÀ VIỆC ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN.

luoc_do_chien_dich_viet_bac_thu_-_dong_1947_500.jpg

Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947 1. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
a. Hoàn cảnh lịch sử và âm mưu của Pháp:
Tháng 3/1947, Cao ủy Pháp Bô-la-ec (Bolaert)ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công Việt Bắc, nhắm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực, triệt đường liên lạc quốc tế của ta, nhanh chóng giành thắng lợi quân sự, lập chính phủ bù nhìn và kết thúc nhanh chiến tranh.
b Diễn biến
* Pháp huy động 12.000 quân và hầu hết máy bay ở Đông Dương tiến công Việt Bắc :
- Sáng ngày 07/10/1947:
+ Quân dù Pháp(Sô va nhắc chỉ huy) chiếm Bắc Cạn , Chợ Mới , Chợ Đồn …
+ Quân bộ (Bôphơrê chỉ huy) từ Lạng Sơn theo đường số 4 lên Cao Bằng, rồi vòng xuống Bắc Cạn ;theo đường số 3, bao vây phía đông và bắc Việt Bắc.
- Ngày 09/10/1947, quân bộ và lính thủy đánh bộ Pháp (Côm muy nan chỉ huy) từ Hà Nội ngược sông Hồng, sông Lô lên Tuyên Quang, rồi Chiêm Hóa , đánh Đài Thị, bao vây phía tây Việt Bắc.
- Tạo thế gọng kìm bao vây Việt Bắc.
* Ta :
- Đảng chỉ thị: “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.(15/10/1947)
-Trên khắp các mặt trận, quân dân ta anh dũng chiến đấu đẩy lui địch:
+Ta chủ động bao vây ,tiến công địch buộc Pháp phải rút khỏi Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Rã..... cuối tháng 11/1947.
+ Mặt trận hướng Đông , đường số 4, ta phục kích ở đèo Bông Lau (30-10-1947).Đường số 4 trở thành “con đường chết”, thu nhiều vũ khí của địch.
+ Mặt trận hướng Tây, sông Lô, ta chặn đánh địch ở Đoan Hùng ,Khe Lau ,đánh chìm nhiều tàu chiến, canô địch .
- Như vậy ta bẻ gãy hai gọng kìm Đông - Tây của Pháp. Ngày 19/12/947, Pháp phải rút khỏi Việt Bắc.
- Ở các mặt trận khác phối hợp với Việt Bắc : quân dân ta ở Hà Nội đã kiềm chế, không cho địch tập trung binh lực vào các chiến trường chính .
small_15626.jpg

Súng 5 nòng trên tàu chiến Pháp bị bắn chìm ở Bình Ca ngày 12-10-1947.
Ảnh: Tư liệu

c. Kết quả và ý nghĩa:
- Ta tiêu diệt hơn 6000 tên địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến và ca nô.
- Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn, bộ đội chủ lực của ta trưởng thành.
- Cuộc kháng chiến chống Pháp chuyển sang giai đoạn mới: Pháp buộc phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài” với ta, thực hiện chính sách “Dùng người Việt đánh người Việt,lấy chiến tranh nuối chiến tranh”


viet__bac_500.jpg

Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947


phao_binh_song_lo_1947.jpg
Các chiến sĩ pháo binh sông Lô trong chiến dịch Thu Đông 1947.


2. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện .
Đảng và chính phủ chủ trương củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, tăng cường lực lượng vũ trang nhận dân , đẩy mạnh kháng chiến toàn dân,toàn diện.
* Âm mưu của Pháp :
- Sau thất bại ở Việt Bắc thu – đông 1947, Pháp buộc phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài” với ta.
- Thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt và lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” để đánh lâu dài với ta
* Chủ trương của ta :
+ Chính trị: đầu 1949 bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến các cấp ;tháng 6-1949 thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt
+ Quân sự : từ 1948-1949 bộ đội chủ lực phân tán đi sâu vào vùng sau lưng địch , gây dựng cơ sở kháng chiến , phát triển chiến tranh du kích .
+ Kinh tế :thực hiện giảm tô ,chia ruộng đất công cho nông dân ,giảm tô, xoá nợ.
+ Văn hóa – giáo dục :tháng 7-1950 cải cách giáo dục phổ thông , đặt nền móng cho nền giáo dục dân chủ ,hệ thống trung học Chuyên nghiệp và Đại học bước đầu xây dựng .
IV. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ MỚI VÀ CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 .
1. Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến :
- 1/10/1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước CHND Trung Hoa ra đời và đặt quan hệ ngoại giao với ta (18.01.1950)
- Từ tháng 1/1950 Liên Xô và các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao với ta.
- Cuộc kháng chiến của ta được sự ủng hộ và đồng tình của nhân dân thế giới.
- Ngày 13-5-1949 Mỹ giúp Pháp thực hiện kế hoạch Rơ ve :Mỹ can thiệp sâu vào Đông Dương;công nhận chính phủ Bảo Đại;tháng 5-1950, đồng ý viện trợ cho Pháp.
- Tháng 6-1949 thực hiện kế hoạch Rơ ve :
+ Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4, cắt đứt liên lạc của ta với quốc tế.
+ Lập hành lang Đông – Tây (Hải Phòng-Hà Nội-Hòa Bình-Sơn La)
+ Cô lập và chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ hai, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
bien_gioi_500.jpg

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu- đông 1950

trung_uong_dang_hop_ban__chien_dich_bien_gioi.jpg

Bức ảnh “Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu kế hoạch chiến dịch Biên giới, năm 1950” từng bị chú thích nhầm thành “Bộ Chính trị họp bàn giải phóng Điện Biên - năm 1954”.

2. Chiến dịch Biên Giới thu- đông năm 1950
a. Chủ trương của Ta: Tháng 6/1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm:
- Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch
- Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới .
- Mở rộng và củng cố căn cứ Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy kháng chiến tiến lên.
- Bác Hồ ra mặt trận cùng Bộ chỉ huy chỉ đạo và động viên bộ đội chiến đấu.
b. Diễn biến :
- Ngày 16/09/1950, ta tiến công Đông Khê, sau 2 ngày, ta chiếm Đông Khê.
- Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập, hệ thống phòng ngự của Pháp trên đường số 4 bị cắt làm đôi.
- Pháp phải rút quân từ Cao Bằng về theo đường số 4 và từ Thất Khê lên chiếm lại Đông Khê và đón cánh quân từ Cao Bằng về.
- Đoán được ý định của Pháp , ta mai phục chặn đánh khiến cho hai cánh quân trên đường số 4 không gặp được nhau .
- Thất Khê bị uy hiếp, Pháp rút về Na sầm 8-10-1950
- Ngày 13.10, địch rút khỏi Na Sầm, cuộc hành quân của địch ở Thái Nguyên cũng bị đập tan.
- Đường số 4 được giải phóng. (22-10-50)
- Phối hợp với mặt trận Biên giới, ta hoạt động mạnh ở tả ngạn sông Hồng, Tây Bắc, Đường số 6, số 12, buộc địch phải rút khỏi thị xã Hoà Bình. Phong trào du kích phát triển mạnh ở Bình - Trị - Thiên, Liên khu V và Nam Bộ.
c. Kết quả:
- Sau hơn một tháng , chiến dịch Biên Giới kết thúc thắng lợi
- Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 8.000 địch Giải phóng biên giới Việt - Trung với 35 vạn dân, khai thông con đường nối nước ta với các nước XHCN.
- Chọc thủng “hành lang Đông - Tây” của Pháp, phá vỡ thế bao vây của Pháp .
- Kế hoạch Rơ-ve phá sản.

d. Ý nghĩa.
- Con đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông .
- Pháp bị động, lúng túng nhiều mặt.
- Ta mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến :
+ Quân đội trưởng thành,
+ Giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ.
luoc_do_chien_dich_bien_gioi_thu_-_dong_1950_500.jpg


Lược đồ chiến dịch Biên Giới thu – đông năm 1950
1. Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong cả nước? Nội dung cơ bản của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. [Đề thi TS Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 1996]
2. Đường lối kháng chiến của Đảng được vạch ra trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc. [Đề thi TS Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 1998]
3. Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947?
4. Hãy trình bày tóm tắt chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947,
5.Tại sao Đảng và Chính phủ phát động phong trào toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19-12-1946? Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 – 1947.

dong_khe_500_02.jpg

1.jpg
Bác Hồ quan sát trận địa Đông Khê trong chiến dịch biên giới 1950.

090916_bh_bien_gioi.jpgchú ý cách đặt tiêu đề :[ Môn + lớp ]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom