Sử 8 [sử 8] hiệp ước giáp tuất và hiệp ước nhâm tuất

N

ngoclong2805

Last edited by a moderator:
G

gaptaosomisui

Khac nhau: so vs Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) ,Hiệp ước Giáp Tuất (1874) ta mất them 3 tỉnh Nam kì,mất thêm một phần quan trọng của chủ quyền lãnh thổ,ngoại giao và thương mại của VN
Giống nhau:nội dung của hiệp ước giáp tuất (-)những cái nêu trên.
chúc thi may mắn
 
G

gaptaosomisui

-So sánh:
--nhâm tuất:
+thời gian 5-6-1862
+ tên....
+ hoàn cảnh: sau khi chiếm d3 3 tỉnh Định Tường,Biên Hòa, Vĩnh Long;Pháp yêu cầu triều Nguyễn kí với P hiệp ước Nhâm Tuất..
+ nội dung....
+tác hại-nhận xét: . Triều Nguyễn mất đi 1/2 vựa lúa lớn nhất cả nước
. mở cửa biển tạo đk cho P dễ dàng đưa quân sang tấn công ta nhanh hơn
. bồi thường chiến phí làm cho lực lượng trong nước càng yếu hơn , nghèo hơn
-->Triều nguyễn vì quyền lợi giai cấp đã quên đi nên độc lập dân tộc.Đây là văn kiện bán nước đầu tiên của triều Nguyễn.là cơ sở cho td Pháp xâm lược lâu dài nước ta.


--giáp tuất:
+tg: 15-3-1874
+ tên:....
+ hoàn cảnh: năm 1867 P chiến xong các tỉnh miền Đông Nam Kì
. năm 1873 pháp tấn công bắc kì lần 1 nhưng gặp phải sự chiến đấu bất khuất của nhân dân HN. đặc biệt 21-12-1873 chiến thắng Cầu Giấy ta giết d3 Giác Ni e
--> P hoang mang, ngược lại triều đình lại sợ mất lòng người khđã5 nhu nhược kí hiệp ước 15-3-1874
+ nội dung......
+ tác hại- nhận xét: đây là văn bản bán nước thứ 2 của triều Nguyễn
. triều đình mất đi vựa lúa lớn nhất của cả nước, làm cho thực lực trog nước càng yếu đi, ngược lại pháp mạnh lên, tạo đk đẩy mạnh P xam lược nước ta
. triều đình mất 1 phần quan trọng về lãnh thổ ngoại giao, thương mại
 
  • Like
Reactions: cây cỏ
Top Bottom