Sử 6 [Sử 6] Phương Đông

L

leemin_28

Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc___________________________________________________
 
T

tuananh1203

Ai Cập
Lưỡng Hà
Ấn độ
Nhưng dó chỉ là các quốc gia lớn và tiêu biểu thôi bạn nhé
 
T

thannonggirl

Các quốc gia cổ đại phương Đông là: Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ:):)
 
K

key_bimat

Ai Cập
Lưỡng Hà
Ấn Độ
Trung Quốc
__________________________________________
 
T

tranhainam1801

Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ
___________________________________
 
P

pro3182001

Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc
là những quốc gia cổ đại phương Đông
 
G

giapvinh

Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ​
______________________________________________
 
Top Bottom