Sử 6 [sử 6]▂ ▄ ▆ ▇ █♫câu hỏi trắc nghiệm sử 6.ver2♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi woonopro, 1 Tháng tám 2014.

Lượt xem: 33,525

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  "Người ta đã phá phách các cung điện của nhà vua, sục sạo vào các nơi bí mật để thiêu hủy những hồ sơ, sổ sách của các cơ quan tư pháp, tài chính, đạc điền. Bây giờ những kẻ tôi tớ trở thành chủ nhà, dân nghèo đi lại tự do trong các cung điện. Người ta bắt trói cả vua đem đi; cung điện của nhà vua bị đốt cháy thành tro than, các quan lại trong nước đều bỏ trốn; những người trong hoàng gia đều bị đuổi ra khỏi chốn cung đình". Đoạn trích trên nói về cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo ở đâu?
  A. Trung Quốc năm 1750 TCN
  B. Lưỡng Hà năm 1750 TCN
  C. Ấn Độ năm 1750 TCN
  D. Ai Cập năm 1750 TCN
   
 2. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Quốc gia Ai Cập cổ đại được hình thành bên bờ con sông nào?
  A. Sông Ơ-phơ-rát.
  B. Sông A-ma-zôn.
  C. Sông Nin.
  D. Sông Hồng.
   
 3. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Người đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai?

  A. Đông đảo quý tộc quan lại
  B. Chủ ruộng đất và tầng lớp tăng lữ
  C. Vua chuyên chế
  D. Tất cả đều đúng
   
 4. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Phần lao động nặng nhọc, bắt buộc và không được trả công theo chế độ nhà nước hay lệnh của chúa đất trong xã hội phương Đông cổ đại được gọi là gì?
  A. Thuế.
  B. Lao dịch.
  C. Tô.
  D. Hoa lợi.
   
 5. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Giai cấp giàu có và quyền thế nhất trong xã hội phương Đông cổ đại là
  A. quý tộc.
  B. nô lệ.
  C. thương nhân.
  D. bình dân.
   
 6. kute2linh

  kute2linh Guest

  Phần lao động nặng nhọc, bắt buộc và không được trả công theo chế độ nhà nước hay lệnh của chúa đất trong xã hội phương Đông cổ đại được gọi là gì?
  A. Thuế.
  B. Lao dịch.
  C. Tô.
  D. Hoa lợi.
   
 7. kute2linh

  kute2linh Guest

  Người đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai?

  A. Đông đảo quý tộc quan lại
  B. Chủ ruộng đất và tầng lớp tăng lữ
  C. Vua chuyên chế
  D. Tất cả đều đúng
   
 8. woonopro

  woonopro Guest

  ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGÀY 3.8

  "Người ta đã phá phách các cung điện của nhà vua, sục sạo vào các nơi bí mật để thiêu hủy những hồ sơ, sổ sách của các cơ quan tư pháp, tài chính, đạc điền. Bây giờ những kẻ tôi tớ trở thành chủ nhà, dân nghèo đi lại tự do trong các cung điện. Người ta bắt trói cả vua đem đi; cung điện của nhà vua bị đốt cháy thành tro than, các quan lại trong nước đều bỏ trốn; những người trong hoàng gia đều bị đuổi ra khỏi chốn cung đình". Đoạn trích trên nói về cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo ở đâu?
  A. Trung Quốc năm 1750 TCN
  B. Lưỡng Hà năm 1750 TCN
  C. Ấn Độ năm 1750 TCN
  D. Ai Cập năm 1750 TCN

  Quốc gia Ai Cập cổ đại được hình thành bên bờ con sông nào?
  A. Sông Ơ-phơ-rát.
  B. Sông A-ma-zôn.
  C. Sông Nin.
  D. Sông Hồng.

  Người đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai?
  A. Đông đảo quý tộc quan lại
  B. Chủ ruộng đất và tầng lớp tăng lữ
  C. Vua chuyên chế
  D. Tất cả đều đúng

  Phần lao động nặng nhọc, bắt buộc và không được trả công theo chế độ nhà nước hay lệnh của chúa đất trong xã hội phương Đông cổ đại được gọi là gì?
  A. Thuế.
  B. Lao dịch.
  C. Tô.
  D. Hoa lợi.

  Giai cấp giàu có và quyền thế nhất trong xã hội phương Đông cổ đại là
  A. quý tộc.
  B. nô lệ.
  C. thương nhân.
  D. bình dân.
   
 9. giapvinh

  giapvinh Guest

  "Người ta đã phá phách các cung điện của nhà vua, sục sạo vào các nơi bí mật để thiêu hủy những hồ sơ, sổ sách của các cơ quan tư pháp, tài chính, đạc điền. Bây giờ những kẻ tôi tớ trở thành chủ nhà, dân nghèo đi lại tự do trong các cung điện. Người ta bắt trói cả vua đem đi; cung điện của nhà vua bị đốt cháy thành tro than, các quan lại trong nước đều bỏ trốn; những người trong hoàng gia đều bị đuổi ra khỏi chốn cung đình". Đoạn trích trên nói về cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo ở đâu?
  A. Trung Quốc năm 1750 TCN
  B. Lưỡng Hà năm 1750 TCN
  C. Ấn Độ năm 1750 TCN
  D. Ai Cập năm 1750 TCN
   
 10. giapvinh

  giapvinh Guest

  Quốc gia Ai Cập cổ đại được hình thành bên bờ con sông nào?
  A. Sông Ơ-phơ-rát.
  B. Sông A-ma-zôn.
  C. Sông Nin.
  D. Sông Hồng.
   
 11. giapvinh

  giapvinh Guest

  Người đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai?
  A. Đông đảo quý tộc quan lại
  B. Chủ ruộng đất và tầng lớp tăng lữ
  C. Vua chuyên chế
  D. Tất cả đều đúng
   
 12. giapvinh

  giapvinh Guest

  Phần lao động nặng nhọc, bắt buộc và không được trả công theo chế độ nhà nước hay lệnh của chúa đất trong xã hội phương Đông cổ đại được gọi là gì?
  A. Thuế.
  B. Lao dịch.
  C. Tô.
  D. Hoa lợi.
   
 13. giapvinh

  giapvinh Guest

  Giai cấp giàu có và quyền thế nhất trong xã hội phương Đông cổ đại là
  A. quý tộc.
  B. nô lệ.
  C. thương nhân.
  D. bình dân.
   
 14. nhoc_surita

  nhoc_surita Guest

  Thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ?
  A. Xã hội có ba tầng lớp: nông dân công xã, quý tộc và nô lệ.
  B. Xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử, dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ với hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ.
  C. Là xã hội bóc lột với hai giai cấp chính là địa chủ và nông dân.
  D. Xã hội có hai giai cấp cơ bản: Chủ nô và nô lệ.

  Hai loại cây trồng chính, nổi tiếng của cư dân Hi Lạp và Rô ma cổ đại là
  A. nho và ô liu.
  B. lúa và ngô.
  C. lúa và nho.
  D. ngoai và sắn.

  Điểm khác cơ bản trong điều kiện hình thành các quốc gia phương Tây cổ đại so với các quốc gia phương Đông là gì?
  A. Hình thành bên bờ các con sông và các đồng bằng phù sa phì nhiêu.
  B. Trên cơ sở sự phân hóa xã hội và phân hóa giàu nghèo.
  C. Trên nền tảng kinh tế thương nghiệp phát triển, ở ven các bờ biển, đảo.
  D. Trên nền tảng kinh tế nông nghiệp thuần nhất.

  Ngay từ thời cổ đại, các quốc gia Hi Lạp và Rô ma đã biết mang hàng hóa sang Lưỡng Hà và Ai Cập để đổi lấy những loại sản phẩm nào?
  A. Lúa mì và súc vật.
  B. Sản phẩm thủ công và đồ mĩ nghệ.
  C. Rượu nho, vàng bạc.
  D. Dầu ô liu và rượu nho.

  Trong xã hội cổ đại Hy Lạp và Rô-ma ngoài tầng lớp nô lệ, còn có lực lượng nào chiếm tỉ lệ khá đông?
  A. Nông dân
  B. Thợ thủ công
  C. Bình dân
  D. Thương nhân
  _______________
   
 15. trang.bui35

  trang.bui35 Guest

  Thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ?
  A. Xã hội có ba tầng lớp: nông dân công xã, quý tộc và nô lệ.
  B. Xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử, dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ với hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ.
  C. Là xã hội bóc lột với hai giai cấp chính là địa chủ và nông dân.
  D. Xã hội có hai giai cấp cơ bản: Chủ nô và nô lệ.

  Hai loại cây trồng chính, nổi tiếng của cư dân Hi Lạp và Rô ma cổ đại là
  A. nho và ô liu.
  B. lúa và ngô.
  C. lúa và nho.
  D. ngoai và sắn.

  Điểm khác cơ bản trong điều kiện hình thành các quốc gia phương Tây cổ đại so với các quốc gia phương Đông là gì?
  A. Hình thành bên bờ các con sông và các đồng bằng phù sa phì nhiêu.
  B. Trên cơ sở sự phân hóa xã hội và phân hóa giàu nghèo.
  C. Trên nền tảng kinh tế thương nghiệp phát triển, ở ven các bờ biển, đảo.
  D. Trên nền tảng kinh tế nông nghiệp thuần nhất.

  Ngay từ thời cổ đại, các quốc gia Hi Lạp và Rô ma đã biết mang hàng hóa sang Lưỡng Hà và Ai Cập để đổi lấy những loại sản phẩm nào?
  A. Lúa mì và súc vật.
  B. Sản phẩm thủ công và đồ mĩ nghệ.
  C. Rượu nho, vàng bạc.
  D. Dầu ô liu và rượu nho.

  Trong xã hội cổ đại Hy Lạp và Rô-ma ngoài tầng lớp nô lệ, còn có lực lượng nào chiếm tỉ lệ khá đông?
  A. Nông dân
  B. Thợ thủ công
  C. Bình dân
  D. Thương nhân
  _______________
   
 16. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ?
  A. Xã hội có ba tầng lớp: nông dân công xã, quý tộc và nô lệ.
  B. Xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử, dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ với hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ.
  C. Là xã hội bóc lột với hai giai cấp chính là địa chủ và nông dân.
  D. Xã hội có hai giai cấp cơ bản: Chủ nô và nô lệ.
   
 17. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Hai loại cây trồng chính, nổi tiếng của cư dân Hi Lạp và Rô ma cổ đại là
  A. nho và ô liu.
  B. lúa và ngô.
  C. lúa và nho.
  D. ngoai và sắn.
   
 18. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Điểm khác cơ bản trong điều kiện hình thành các quốc gia phương Tây cổ đại so với các quốc gia phương Đông là gì?
  A. Hình thành bên bờ các con sông và các đồng bằng phù sa phì nhiêu.
  B. Trên cơ sở sự phân hóa xã hội và phân hóa giàu nghèo.
  C. Trên nền tảng kinh tế thương nghiệp phát triển, ở ven các bờ biển, đảo.
  D. Trên nền tảng kinh tế nông nghiệp thuần nhất.
   
 19. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Ngay từ thời cổ đại, các quốc gia Hi Lạp và Rô ma đã biết mang hàng hóa sang Lưỡng Hà và Ai Cập để đổi lấy những loại sản phẩm nào?
  A. Lúa mì và súc vật.
  B. Sản phẩm thủ công và đồ mĩ nghệ.
  C. Rượu nho, vàng bạc.
  D. Dầu ô liu và rượu nho.
   
 20. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Trong xã hội cổ đại Hy Lạp và Rô-ma ngoài tầng lớp nô lệ, còn có lực lượng nào chiếm tỉ lệ khá đông?
  A. Nông dân
  B. Thợ thủ công
  C. Bình dân
  D. Thương nhân
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->