Sử 6 [sử 6]▂ ▄ ▆ ▇ █♫câu hỏi trắc nghiệm sử 6.ver2♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi woonopro, 1 Tháng tám 2014.

Lượt xem: 33,529

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
  a, Xuất hiện vào đầu thiên niên kỷ I TCN.
  b, Xuất hiện vào cuối thiên niên kỷ I TCN.
  c, Xuất hiện vào đầu thiên niên kỷ II TCN.
  d,Xuất hiện vào cuối thiên niên kỷ II TCN.
  +1
  Câu 2: Trong xã hội cổ đại Hy Lạp và Rôma, ngoài nô lệ ra, còn có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông?
  ---> Chủ nô
  SAI!
  Câu 3:Kể tên các quốc gia cổ đại phương Tây?
  a, Ai Cập và Lưỡng Hà.
  b, Hy Lạp và Rô – ma.
  c,Hy Lạp và Lưỡng Hà.
  d, Rô – ma và Ai Cập.
  +1
  Câu 4: Khởi nghĩa Xpac – ta – cut nổ ra ở quốc gia nào?--->Rô-ma
  +2
  Câu 5:Vào khoảng thời gian nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt?.
  a, Khoảng thiên niên kỷ I TCN.
  b, Khoảng thiên niên kỷ II TCN.
  c, Khoảng thiên niên kỷ III TCN.
  d, Khoảng thiên niên kỷ IV TCN.
  +1
  tỔNG:+5
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2014
 2. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Bài 5:Các quốc gia cổ đại phương Tây
  Tiết 2:

  Câu 1: Nền tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây là gì?
  a, Nông nghiệp.
  b, Thủ công nghiệp.
  c, Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
  d,Thương nghiệp.
  Câu 2: Trong quá trình sinh sống của mình, cư dân ở Địa Trung Hải thường tập trung đông nhất ở đâu?
  Câu 3:thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ?
  a, Xã hội dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ.
  b, Xã hội có hai giai cấp cơ bản: chủ nô và nô lệ.
  c, Xã hội có ba tầng lớp: nông dân và công xã.
  d,Câu a, b đúng.
  Câu 4: Khởi nghĩa Xpác – ta – cút nổ ra vào năm nào?
  Câu 5:Thân phận của người nô lệ dưới chế độ chiếm hữu nô lệ là gì?
  a,Phụ thuộc vào chủ.
  b, Phụ thuộc một phần vào chủ.
  C, Không phụ thuộc vào chủ.
  d,Phụ thuộc hoàn toàn vào chủ.

  Lưu ý:
  @Các bạn có thể tách câu,ko nhất thiết phải làm chung 1 bài
  @Hiện nay đang có tình trang copy bài của nhau , mình mong các bạn chỉ nên đọc và tham khảo thôi đừng có giống y xì 100%.
  @Vì những câu hỏi được dựa trên bài giảng nên các bạn có thể vào đây tham khảo khi cần: $\color{Red}{\fbox{♫Sử 6♫}\text{♥Bài giảng lịch sử 6♥}}$
   
 3. trang.bui35

  trang.bui35 Guest

  Câu 1: Nền tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây là gì?
  a, Nông nghiệp.
  b, Thủ công nghiệp.
  c, Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
  d,Thương nghiệp.
  +1

  Câu 3:thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ?
  a, Xã hội dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ.
  b, Xã hội có hai giai cấp cơ bản: chủ nô và nô lệ.
  c, Xã hội có ba tầng lớp: nông dân và công xã.
  d,Câu a, b đúng.
  +1

  Câu 5:Thân phận của người nô lệ dưới chế độ chiếm hữu nô lệ là gì?
  a,Phụ thuộc vào chủ.
  b, Phụ thuộc một phần vào chủ.
  C, Không phụ thuộc vào chủ.
  d,Phụ thuộc hoàn toàn vào chủ.

  +1
  Tổng:+3
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2014
 4. kute2linh

  kute2linh Guest

  Câu 1: Nền tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây là gì?
  a, Nông nghiệp.
  b, Thủ công nghiệp.
  c, Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
  d,Thương nghiệp.
  +1

  Câu 3:thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ?
  a, Xã hội dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ.
  b, Xã hội có hai giai cấp cơ bản: chủ nô và nô lệ.
  c, Xã hội có ba tầng lớp: nông dân và công xã.
  d,Câu a, b đúng.
  +1
  Câu 5:Thân phận của người nô lệ dưới chế độ chiếm hữu nô lệ là gì?
  a,Phụ thuộc vào chủ.
  b, Phụ thuộc một phần vào chủ.
  C, Không phụ thuộc vào chủ.
  d,Phụ thuộc hoàn toàn vào chủ.

  +1
  tỔNG :+3
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2014
 5. Câu 1: Nền tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây là gì?
  a, Nông nghiệp.
  b, Thủ công nghiệp.
  c, Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
  d,Thương nghiệp.
  +1
  Câu 2: Trong quá trình sinh sống của mình, cư dân ở Địa Trung Hải thường tập trung đông nhất ở đâu?---> Lưu vực các con sông lớn
  sAI!
  Câu 3:thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ?
  a, Xã hội dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ.
  b, Xã hội có hai giai cấp cơ bản: chủ nô và nô lệ.
  c, Xã hội có ba tầng lớp: nông dân và công xã.
  d,Câu a, b đúng.
  +1
  Câu 4: Khởi nghĩa Xpác – ta – cút nổ ra vào năm nào?
  73-71 TCN
  +2
  Câu 5:Thân phận của người nô lệ dưới chế độ chiếm hữu nô lệ là gì?
  a,Phụ thuộc vào chủ.
  b, Phụ thuộc một phần vào chủ.
  C, Không phụ thuộc vào chủ.
  d,Phụ thuộc hoàn toàn vào chủ.
  +1
  Tổng :5
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2014
 6. hobaoanh123

  hobaoanh123 Guest

  Câu 1: Nền tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây là gì?
  a, Nông nghiệp.
  b, Thủ công nghiệp.
  c, Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
  d,Thương nghiệp.
  +1
  Câu 3:thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ?
  a, Xã hội dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ.
  b, Xã hội có hai giai cấp cơ bản: chủ nô và nô lệ.
  c, Xã hội có ba tầng lớp: nông dân và công xã.
  d,Câu a, b đúng.
  +1
  Câu 5:Thân phận của người nô lệ dưới chế độ chiếm hữu nô lệ là gì?
  a,Phụ thuộc vào chủ.
  b, Phụ thuộc một phần vào chủ.
  C, Không phụ thuộc vào chủ.
  d,Phụ thuộc hoàn toàn vào chủ.

  +1
  Tổng :3
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2014
 7. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Bài 5:Các quốc gia cổ đại phương Tây
  Tiết 3:

  Câu 1: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải?

  a, Nông nghiệp.
  b,Thủ công nghiệp.
  c, Thương nghiệp.
  d,Câu a và b đúng.
  Câu 2: Xã hội cổ đại Hy Lạp và Rôma gồm những giai cấp nào?
  Câu 3:Các quốc gia cổ đại phương Tây có đặc điểm gì?
  a, Hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
  b, Hình thành trên các bản đảo.
  c,Ngành thủ công và thương nghiệp phát triển.
  d, Câu c,b đúng.
  Câu 4: Khởi nghĩa Xpac – ta –cut là khởi nghĩa của giai cấp/tầng lớp nào?
  Câu 5: Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của:
  a, Xã hội nguyên thủy.
  b, Xã hội chiếm hữu nô lệ.
  c, Xã hội phong kiến.
  d, Xã hội tư bản chủ nghĩa.

  Lưu ý:
  @Các bạn có thể tách câu,ko nhất thiết phải làm chung 1 bài
  @Hiện nay đang có tình trang copy bài của nhau , mình mong các bạn chỉ nên đọc và tham khảo thôi đừng có giống y xì 100%.
  @Vì những câu hỏi được dựa trên bài giảng nên các bạn có thể vào đây tham khảo khi cần: $\color{Red}{\fbox{♫Sử 6♫}\text{♥Bài giảng lịch sử 6♥}}$
   
 8. Câu 1: Nền tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây là gì?
  a) Nông nghiệp.
  b) Thủ công nghiệp.
  c) Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
  d) Thương nghiệp.
  Câu 2: Trong quá trình sinh sống của mình, cư dân ở Địa Trung Hải thường tập trung đông nhất ở đâu?
  Câu 3:thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ?
  a) Xã hội dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ.
  b) Xã hội có hai giai cấp cơ bản: chủ nô và nô lệ.
  c) Xã hội có ba tầng lớp: nông dân và công xã.
  d) Câu a, b đúng.
  Câu 4: Khởi nghĩa Xpác – ta – cút nổ ra vào năm nào?
  Câu 5: Thân phận của người nô lệ dưới chế độ chiếm hữu nô lệ là gì?
  a) Phụ thuộc vào chủ.
  b) Phụ thuộc một phần vào chủ.
  c) Không phụ thuộc vào chủ.
  d) Phụ thuộc hoàn toàn vào chủ.
  __Nhớ cảm ơn mình nha;););););)__
   
 9. Câu 1: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải?
  a, Nông nghiệp.
  b,Thủ công nghiệp.
  c, Thương nghiệp.
  d,Câu a và b đúng.
  Câu 2: Xã hội cổ đại Hy Lạp và Rôma gồm những giai cấp nào?
  ---> chủ nô và nô lệ
  Câu 3:Các quốc gia cổ đại phương Tây có đặc điểm gì?
  a, Hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
  b, Hình thành trên các bản đảo.
  c,Ngành thủ công và thương nghiệp phát triển.
  d, Câu c,b đúng.
  Câu 4: Khởi nghĩa Xpac – ta –cut là khởi nghĩa của giai cấp/tầng lớp nào?
  ---> nô lệ
  Câu 5: Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của:
  a, Xã hội nguyên thủy.
  b, Xã hội chiếm hữu nô lệ.
  c, Xã hội phong kiến.
  d, Xã hội tư bản chủ nghĩa.
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2014
 10. Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
  a, Xuất hiện vào đầu thiên niên kỷ I TCN.
  b, Xuất hiện vào cuối thiên niên kỷ I TCN.
  c, Xuất hiện vào đầu thiên niên kỷ II TCN.
  d,Xuất hiện vào cuối thiên niên kỷ II TCN.
  Câu 2: Trong xã hội cổ đại Hy Lạp và Rôma, ngoài nô lệ ra, còn có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông?
  Câu 3:Kể tên các quốc gia cổ đại phương Tây?
  a, Ai Cập và Lưỡng Hà.
  b, Hy Lạp và Rô – ma.
  c,Hy Lạp và Lưỡng Hà.
  d, Rô – ma và Ai Cập.
  Câu 4: Khởi nghĩa Xpac – ta – cut nổ ra ở quốc gia nào?
  Câu 5:Vào khoảng thời gian nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt?.
  a, Khoảng thiên niên kỷ I TCN.
  b, Khoảng thiên niên kỷ II TCN.
  c, Khoảng thiên niên kỷ III TCN.
  d, Khoảng thiên niên kỷ IV TCN.
   
 11. sieutrom1412

  sieutrom1412 Guest

  Câu 1:Đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai?
  -> quý tộc,vua
   
 12. sieutrom1412

  sieutrom1412 Guest

  Câu 2:Sa – mat là vị thần mặt trời của:
  a, Ai Cập cổ.
  b, Ấn Độ cổ.
  c, Ba – bi – lon cổ.
  d, Trung Quốc cổ.
   
 13. sieutrom1412

  sieutrom1412 Guest

  Câu 3:Ngành sản xuất nào phát triển sớm nhất và có hiệu quả nhất ở các quốc gia cổ đại phương đông?
  nông nghiệp
   
 14. trang.bui35

  trang.bui35 Guest

  Câu 1: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải?
  a, Nông nghiệp.
  b,Thủ công nghiệp.
  c, Thương nghiệp.
  d,Câu a và b đúng.

  Câu 2: Xã hội cổ đại Hy Lạp và Rôma gồm những giai cấp nào?
  --> Chủ nô và nô lệ.

  Câu 3:Các quốc gia cổ đại phương Tây có đặc điểm gì?
  a, Hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
  b, Hình thành trên các bản đảo.
  c,Ngành thủ công và thương nghiệp phát triển.
  d, Câu c,b đúng.

  Câu 4: Khởi nghĩa Xpac – ta –cut là khởi nghĩa của giai cấp/tầng lớp nào?
  --> Nô lệ.

  Câu 5: Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của:
  a, Xã hội nguyên thủy.
  b, Xã hội chiếm hữu nô lệ.
  c, Xã hội phong kiến.
  d, Xã hội tư bản chủ nghĩa.
   
 15. thyhuong1511

  thyhuong1511 Guest

  Câu 1: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải?

  a, Nông nghiệp.
  b,Thủ công nghiệp.
  c, Thương nghiệp.
  d,Câu a và b đúng.
  Câu 2: Xã hội cổ đại Hy Lạp và Rôma gồm những giai cấp nào?
  là chủ nô và nô lệ
  Câu 3:Các quốc gia cổ đại phương Tây có đặc điểm gì?
  a, Hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
  b, Hình thành trên các bản đảo.
  c,Ngành thủ công và thương nghiệp phát triển.
  d, Câu c,b đúng.
  Câu 4: Khởi nghĩa Xpac – ta –cut là khởi nghĩa của giai cấp/tầng lớp nào?
  là nô lệ
  Câu 5: Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của:
  a, Xã hội nguyên thủy.
  b, Xã hội chiếm hữu nô lệ.
  c, Xã hội phong kiến.
  d, Xã hội tư bản chủ nghĩa.
   
 16. manh550

  manh550 Guest

  Câu 1: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải?
  a, Nông nghiệp.
  b,Thủ công nghiệp.
  c, Thương nghiệp.
  d,Câu a và b đúng.

  Câu 2: Xã hội cổ đại Hy Lạp và Rôma gồm những giai cấp nào?
  --> Chủ nô và nô lệ.

  Câu 3:Các quốc gia cổ đại phương Tây có đặc điểm gì?
  a, Hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
  b, Hình thành trên các bản đảo.
  c,Ngành thủ công và thương nghiệp phát triển.
  d, Câu c,b đúng.

  Câu 4: Khởi nghĩa Xpac – ta –cut là khởi nghĩa của giai cấp/tầng lớp nào?
  --> Nô lệ.

  Câu 5: Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của:
  a, Xã hội nguyên thủy.
  b, Xã hội chiếm hữu nô lệ.
  c, Xã hội phong kiến.
  d, Xã hội tư bản chủ nghĩa.

   
 17. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Bài 5:Các quốc gia cổ đại phương Tây
  Tiết 4:

  Câu 1:Để bảo vệ thành quả lao động của mình, người lao động đã làm gì?.
  a,Xây dựng nhà cửa.
  b,Làm thủy lợi.
  c, Chăn nuôi.
  d, Trồng trọt.
  Câu 2:Ở các quốc gia cổ đại phương Tây, giai cấp của chủ nô sống sung sướng, nhàn hạ dựa trên.
  a, Thành quả lao động do chủ nô làm ra.
  b, Sự bóc lột sức lao động của nô lệ.
  c, Sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân.
  d, Từ nguồn thu thuế.
  Câu 3: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp:
  Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp dã dẫn tới sự hình thành một số chủ xưởng, chủ lò, chủ các thuyền buôn rất giàu và có thế lực về chính trị. Họ nuôi nhiều nô lệ để làm việc trong các xưởng, họ là…..(a)…., sống rất sung sướng. Số nô lệ ở Hy Lạp và Roma rất đông….(b)……phải làm việc cực nhọc ở các trang trại, trong các xưởng thủ công, khuân vác hàng hóa hoặc chèo thuyền. Mọi của cải họ làm ra đều thuộc về chủ nô. Bản thân nô lệ cũng là…..(c)…..chủ nô thường gọi nô lệ là gì.(d)…..
  Câu 4: Những người nô lệ khỏe mạnh ở Rôma thường được bọn chủ nô sử dụng trong lĩnh vực nào?
  a, Ở xưởng thủ công.
  b, Ở trang trại.
  c,Ở trường đấu.
  d, Ở các lĩnh vực trên.
  Câu 5:Hãy viết bài chứng tỏ những hiểu biết của mình về tầng lớp nô lệ ở quốc gia cổ đại phương tây.

  Lưu ý:
  @Các bạn có thể tách câu,ko nhất thiết phải làm chung 1 bài
  @Hiện nay đang có tình trang copy bài của nhau , mình mong các bạn chỉ nên đọc và tham khảo thôi đừng có giống y xì 100%.
  @Vì những câu hỏi được dựa trên bài giảng nên các bạn có thể vào đây tham khảo khi cần: $\color{Red}{\fbox{♫Sử 6♫}\text{♥Bài giảng lịch sử 6♥}}$
   
 18. manh550

  manh550 Guest

  Câu 1:Để bảo vệ thành quả lao động của mình, người lao động đã làm gì?.
  a,Xây dựng nhà cửa.
  b,Làm thủy lợi.
  c, Chăn nuôi.
  d, Trồng trọt.
   
 19. manh550

  manh550 Guest

  Câu 2:Ở các quốc gia cổ đại phương Tây, giai cấp của chủ nô sống sung sướng, nhàn hạ dựa trên.
  a, Thành quả lao động do chủ nô làm ra.
  b, Sự bóc lột sức lao động của nô lệ.
  c, Sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân.
  d, Từ nguồn thu thuế.
  ............................
   
 20. manh550

  manh550 Guest

  Câu 3: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp:
  Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp dã dẫn tới sự hình thành một số chủ xưởng, chủ lò, chủ các thuyền buôn rất giàu và có thế lực về chính trị. Họ nuôi nhiều nô lệ để làm việc trong các xưởng, họ là chủ nô, sống rất sung sướng. Số nô lệ ở Hy Lạp và Roma rất đông….Nô lệ phải làm việc cực nhọc ở các trang trại, trong các xưởng thủ công, khuân vác hàng hóa hoặc chèo thuyền. Mọi của cải họ làm ra đều thuộc về chủ nô. Bản thân nô lệ cũng là tài sản của chủ nô thường gọi nô lệ là những công cụ biết nói
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->