Sử [Sử 6] Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Thủy Tinh

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2017
25
21
81
An Giang
Trường THCS
  • Like
Reactions: Đình Hải

Từ Thị Thanh Hương

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1
2
6
17
Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước :
- Lợi dụng nhà Đường suy yếu vì phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.
- Năm 905, nhân lúc Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị cách chức, được nhân dân ủng hộ, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
- Năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

Chúc bạn học tốt nhé !
 

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
19
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
2. Trình bày diễn biễn chính của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất.
Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (931).
Năm 930, viện cớ họ Khúc xin tiết viện của nhà Lương, Lưu Nham sai Lý Thủ Dung và Lương Khắc Trinh đem quân sang xâm lước nước ta. Vì thiếu chuẩn bị, Khúc Thừa Mỹ không chống nổi giặc và bị địch bắt đưa về Quảng Châu. Quân Nam Hán chiếm thành Đại La rồi tiến quân xuống phía nam cướp phá. Lý Tiến được cử sang thay Khắc Trinh, cùng đóng giữ phủ thành. mặc dù vậy, quân Nam Hán không cai quản được các châu, giáp.nhiều tướng lĩnh của họ Khúc đã mộ quân nổi dậy, trong số đó lực lượng quan trọng nhất là đạo quân của Dương Đình Nghệ.
Năm 931, được sự ủng hộ của nhân dân và hào kiệt kháp nơi, Dương Đình Nghệ kéo quân từ Thanh Hoá ra Bắc, bao vây và công phá thành Đại La. được tin cấp báo, vua Nam Hán cử TRần Bảo đem quân sang cứu viện. quân của Trần Bảo chưa đến nơi thì Dương đình Nghệ đã hạ được thành, Khắc Trinh bị giết. sau khi ổn định tình hình trong thành, Dương đình Nghệ kéo quân ra đánh Trần Bảo, quân Nam Hán bại trận, tướng Nam Hán tử trận.
cuộc kháng chiến của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ thắng lợi. nền độc lập của đất nước cùng thành tựu đạt được trong những năm đướ thời Khúc được giữ vững. Dương Đình Nghệ được nhân dân suy tôn làm tiết độ sứ, tiếp tục sự nghiệp của họ Khúc.
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
1. Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ.
2. Trình bày diễn biễn chính của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất.
1)
* Giành lại độc lập cho đất nước:
- Khúc Thừa Dụ quê Hồng Châu, được mọi người mến phục.
- Từ cuối thế kỷ IX, nhà Đường suy yếu…
- Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam bị giáng chức…
- Khúc Thừa Dụ nổi dậy chiếm Tống Bình, xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự
chủ.
- Đầu năm 906, vua Đường phong cho Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ…
* Những việc họ Khúc đã làm được:
- Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay.
- Họ Khúc xây dựng đất nước tự chủ, đặt lại khu vực hành chính, xem xét định lại thuế, bãi bỏ lao dịch, lập sổ hộ khẩu
2)
Nhận thấy nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta, Khúc Hạo gửi con trai mình là Khúc Thừa Mĩ sang làm con tin.
Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. Tiếp tục sự nghiệp của cha, Khúc Thừa Mĩ đã cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong cho chức Tiết độ sứ.
Mùa thu năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta.

Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt đem về Quảng Châu. Nhà Nam Hán nhân đó cử Lý Tiến làm Thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội).
Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin, đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.
Quân Nam Hán lo sợ vội cho người về nước cầu cứu. Viện binh của địch chưa đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã chiếm được Tống Bình và chủ động đón đánh quân tiếp viện. Quân tiếp viện của giặc vừa đến đã bị đánh tan tác. Tướng chỉ huy của chúng bị giết tại trận.
 

Bùi Minh Cường

Học sinh
Thành viên
21 Tháng hai 2018
23
11
31
16
Thái Nguyên
THCS Độc Lập
Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước :
- Lợi dụng nhà Đường suy yếu vì phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.
- Năm 905, nhân lúc Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị cách chức, được nhân dân ủng hộ, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
- Năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.
diễn biến:
Nhận thấy nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta, Khúc Hạo gửi con trai mình là Khúc Thừa Mĩ sang làm con tin.
Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. Tiếp tục sự nghiệp của cha, Khúc Thừa Mĩ đã cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong cho chức Tiết độ sứ.
Mùa thu năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta.
Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt đem về Quảng Châu. Nhà Nam Hán nhân đó cử Lý Tiến làm Thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội).
Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin, đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.
Quân Nam Hán lo sợ vội cho người về nước cầu cứu. Viện binh của địch chưa đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã chiếm được Tống Bình và chủ động đón đánh quân tiếp viện. Quân tiếp viện của giặc vừa đến đã bị đánh tan tác. Tướng chỉ huy của chúng bị giết tại trận.
Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
 
  • Like
Reactions: Đình Hải
Top Bottom