[ Sử 11]: Câu Hỏi Trắc Nghiệm ( Tính Điểm Tích Luỹ )

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi woonopro, 13 Tháng ba 2014.

Lượt xem: 25,228

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. woonopro

  woonopro Guest


  Ai là lãnh tụ của phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a?
  A. Xu-các-nô.
  B. Pha-nô--mi-ông.
  C. Ốt-ta-ma.
  D. Xu-hác-tô.

   
 2. woonopro

  woonopro Guest


  Nước nào sau đây không nằm trong liên quân 8 nước đế quốc đã tấn công, đàn áp phong trào Nghĩa Hòa đoàn?
  A. Mĩ.
  B. Hà Lan.
  C. Pháp.
  D. Anh.

   
 3. woonopro

  woonopro Guest


  Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế của Mĩ?
  A. Đạo luật về tài chính.
  B. Đạo luật phục hưng công nghiệp.
  C. Đạo luật phục hưng thương mại.
  D. Đạo luật về ngân hàng.

   
 4. woonopro

  woonopro Guest

  Nước nào ở Mĩ La tinh giành độc lập đầu tiên? Vào thời gian nào?
  A. Ha-i-ti, 1802.
  B. Ha-i-ti, 1804.
  C. Mê-hi-cô, 1821.
  D. Bra-xin, 1791.
   
 5. woonopro

  woonopro Guest

  Tổ chức chính trị nào đã giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/1936 ở Pháp?
  A. Đảng xã hội Pháp.
  B. Bọn phát xít "chữ thập lửa".
  C. Đảng cộng sản Pháp.
  D. Mặt trận nhân dân Pháp.
   
 6. woonopro

  woonopro Guest

  Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã làm cho nền công nghiệp Đức biến chuyển như thế nào?
  A. Sản xuất giảm 37% so với 1929.
  B. Sản xuất giảm 47% so với trước khủng hoảng.
  C. Sản xuất bị đình trệ.
  D. Công nghiệp phát triển nhanh chóng.
   
 7. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Tháng 5-1921, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở nước Mĩ có liên quan đến phong trào đấu tranh của công nhân nước này?
  A. Đảng Dân chủ Mĩ thành lập.
  B. Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đắc cử.
  C. Đảng cộng sản Mĩ ra đời.
  D. Đảng cộng hoà Mĩ thành lập.
   
 8. datiniai

  datiniai Guest


  Tháng 5-1921, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở nước Mĩ có liên quan đến phong trào đấu tranh của công nhân nước này?
  Câu trả lời của bạn:
  A. Đảng Dân chủ Mĩ thành lập.
  B. Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đắc cử.
  C. Đảng cộng sản Mĩ ra đời.
  D. Đảng cộng hoà Mĩ thành lập..
   
 9. datiniai

  datiniai Guest


  Tháng 6 - 1898, Mĩ đã đưa ai lên làm Tổng thống của nước Cộng hòa Phi-lip-pin?
  Câu trả lời của bạn:
  A. Hô-xê Ri-dan.
  B. A-ghi-nan-đô.
  C. Đi-pô-nê-gô-rô.
  D. Bô-ni-pha-xi-ô.
   
 10. datiniai

  datiniai Guest


  Vua Ra-ma V đã có chính sách ngoại giao mềm dẻo như thế nào để Xiêm còn giữ được độc lập vào cuối thế kỉ XIX?
  A. Các nước đế quốc được quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Xiêm.
  B. Cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền đất nước.
  C. Cho các nước đế quốc được quyền đặt các lãnh sự trên đất Xiêm.
  D. Các nước đế quốc được quyền tham dự vào công việc đối ngoại của Xiêm.
   
 11. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Tháng 6 - 1898, Mĩ đã đưa ai lên làm Tổng thống của nước Cộng hòa Phi-lip-pin?
  A. Hô-xê Ri-dan.
  B. A-ghi-nan-đô.
  C. Đi-pô-nê-gô-rô.
  D. Bô-ni-pha-xi-ô.
   
 12. datiniai

  datiniai Guest


  Ai là lãnh tụ của phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a?
  A. Xu-các-nô.
  B. Pha-nô--mi-ông.
  C. Ốt-ta-ma.
  D. Xu-hác-tô.
   
 13. datiniai

  datiniai Guest


  Nước nào sau đây không nằm trong liên quân 8 nước đế quốc đã tấn công, đàn áp phong trào Nghĩa Hòa đoàn?
  A. Mĩ.
  B. Hà Lan.
  C. Pháp.
  D. Anh..
   
 14. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Ai là lãnh tụ của phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a?
  A. Xu-các-nô.
  B. Pha-nô--mi-ông.
  C. Ốt-ta-ma.
  D. Xu-hác-tô.
   
 15. datiniai

  datiniai Guest


  Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế của Mĩ?
  Câu trả lời của bạn:
  A. Đạo luật về tài chính.
  B. Đạo luật phục hưng công nghiệp.
  C. Đạo luật phục hưng thương mại.
  D. Đạo luật về ngân hàng.

   
 16. datiniai

  datiniai Guest


  Nước nào ở Mĩ La tinh giành độc lập đầu tiên? Vào thời gian nào?
  A. Ha-i-ti, 1802.
  B. Ha-i-ti, 1804.
  C. Mê-hi-cô, 1821.
  D. Bra-xin, 1791.
   
 17. datiniai

  datiniai Guest


  Tổ chức chính trị nào đã giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/1936 ở Pháp?
  A. Đảng xã hội Pháp.
  B. Bọn phát xít "chữ thập lửa".
  C. Đảng cộng sản Pháp.
  D. Mặt trận nhân dân Pháp.
   
 18. datiniai

  datiniai Guest


  T
  Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã làm cho nền công nghiệp Đức biến chuyển như thế nào?
  Câu trả lời của bạn:
  A. Sản xuất giảm 37% so với 1929.
  B. Sản xuất giảm 47% so với trước khủng hoảng.
  C. Sản xuất bị đình trệ.
  D. Công nghiệp phát triển nhanh chóng.
   
 19. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Nước nào sau đây không nằm trong liên quân 8 nước đế quốc đã tấn công, đàn áp phong trào Nghĩa Hòa đoàn?
  A. Mĩ.
  B. Hà Lan.
  C. Pháp.
  D. Anh.
   
 20. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế của Mĩ?
  A. Đạo luật về tài chính.
  B. Đạo luật phục hưng công nghiệp.
  C. Đạo luật phục hưng thương mại.
  D. Đạo luật về ngân hàng.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->