Sử 10 [SỬ 10] Những lưu ý có trong thi cử

N

nhancode

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

* Nguyên nhân của nhừng cuộc phát kiến lớn :
-sản xuất phát triển nhu cầu về hương liệu vàng bạc và thị trường
-con đường giao lưu giửa Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập đọc chiếm
-KH-Kt phát triển có nhiều bước cải tiến như kỉ thuật đóng tàu , la bàn , hải đồ .v.v
\Rightarrow* Hệ Quả của cuộc Phát kiến lớn
- Đem lại nhiểu biết mới về trái đất , về nhưng vùng đất mới , con đường mới , dân tộc mới .
-thị trường thế giới được mở rộng , còn đường giao lưu văn háo giữa tây và đông
-Thúc đẩy nhanh sự tan rả của chế độ phong kiến và sự ra đời của chủ nghỉa tư bản .
- Nảy sinh quá trình cướp bốc , cuớcp biển chiến tranh thuộc địa và buôn bán nô lệ trên thế giới .

Đó các bạn thử tham khảo chúc các bạn thi tốt :|
 
Top Bottom