Sử 10 [Sử 10] Đóng góp của Nguyễn Huệ - Quang Trung với đất nước

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,070
1,095
201
Quảng Nam
Hogwarts
Để tỏ lòng biết ơn Quang Trung dân ta đã làm gì?????
Để tỏ lòng nhớ ơn vua Quang Trung, nhân dân ta đã lập nhiều đền thờ để thờ ông, nhưng bởi vì Quang Trung không còn hài cốt (Nguyễn Ánh đã đem vứt hết những hài cốt của những vị vua triều Tây Sơn, chỉ còn lại 3 cái đầu của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ là vẫn còn đó, nhưng đến khi Pháp đánh Huế thì 3 cái đầu bị mất đi đâu không rõ, nay vẫn chưa tìm thấy) nên nhân dân ta còn lập đền thờ ông tại Bình Định (trong bảo tàng Quang Trung - Bình Định) và đúc nhiều tượng ông đặt ở khắp nơi (hầu như thành phố nào cũng có không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, phải có một bức tượng của Quang Trung)
 
Top Bottom