English THCS Stress

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
1.A. prefer B. profile C. promote D. regret
2.A. assistant B. relevant C. argument D. attitude
giúp mình với ạ, cho mình cám ơn nhé
Câu 1 B profile nhấn âm nhất còn lại nhấn âm hai
Câu 2 A assistant nhấn âm hai còn lại nhấn âm nhất
Mong em tham khảo
 
Top Bottom