Vật lí sóng âm

Yukle

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
44
8
81
24
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một nguồn âm N đẳng hướng phát ra sóng âm lan truyền trong môi trường không khí. Hai điểm A, B trong không khí cách N các khoảng NA = 10 cm và NB = 20 cm. Nếu mức cường độ âm tại A là L0 (dB) thì mức cường độ âm tại điểm B là

A. (L0 – 6) dB B. L0/4 dB C. (L0 – 4) dB D. L0/2 dB
 
Top Bottom