Sử 8 so sánh

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
16
Đồng Nai
So sánh điểm giống và khác nhau giữa khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần vương?
0972162987
- Mục tiêu:

Phong trào Cần Vương là chống Pháp dành lại độc lập dân tộc

Khởi nghĩa Yên Thế là mong muốn xây dựng cuộc sống bình đẳng và sơ khai về kinh tế xã hội.
 
Top Bottom