Sinh 7 So sánh

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,942
7,439
596
17
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Các bn giúp mik vs nhé:phân biệt hình thức sinh dưỡng của trùng sốt rét và trùng kiết lị.
Giống nhau :Trùng kiết lị và trùng sốt rét đều là sinh vật dị dưỡng , cùng ăn một loại thức ăn là hồng cầu.
Khác nhau:
- Trùng kiết lị:
+ Lớn , một lúc có thể nuốt được nhiều hồng cầu
+ Sinh sản bằng cách phân đôi liên tiếp.
+ Lây theo đường thức ăn, thức uống vào ống tiêu hóa người và ki sinh ở ruột.
- Trùng sốt rét:
+ Nhỏ hơn , nên chui vào kí sinh trong hồng cầu, phá vỡ hồng cầu.
+ Sinh sản ra nhiều trùng kí sinh mới có cùng một lúc.
+ Lây qua đường muỗi truyền (muỗi Anophen)
 
Top Bottom