Sử 6 So sánh thời Lý, Trần

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
17
Hà Tĩnh
So sánh luật pháp và quân đội thời Lý và Trần?
Hiệu Nguyễn Ngọc
Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn: So sánh luật pháp và quân đội thời Lý và Trần?.Nêu đặc trưng là đặc điểm Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
*Quân đội
- Giống nhau: Cùng thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”
*Khác nhau

Nội dung so sánhThời TrầnThời Lý
Quân đội+ Quân đội nhà trần được chia làm hai loại: cấm quân và quân ở các lộ,cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành triều đình và vua.chính binh đóng ở các lộ đồng bằng,phiên binh đóng ở các lộ miền núi,hương binh đóng ở các làng,xã.khi có chiến tranh,còn có các quân đội của các vương hâu+ Quân đội nhà lý chỉ được phân chia thành hai loại cấm quân và quân địa phương.
+ Quân đội nhà trần được xây dựng theo chủ trương:"quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
Luật phápNhà nước chủ trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật. Hình luật thời Trần cũng giống như thời Lý, nhưng được bổ sung thêm. Pháp luật xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản quy định cụ thể việc mua bản ruộng đất. Cơ quan pháp luật thời Trần được tăng cường và hoàn thiện hơn. Nhà Trần đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo. Vua Trần vẫn để chuông lớn ở thềm điện Long Trì cho dân đến kêu oan khi cần. Sự cách biệt giữa vua quan và dân chúng chưa thực sự sâu sắc.-Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta (nhưng hiện nay không còn nữa).
-Theo sử cũ, luật pháp thời Lý quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Những người phạm tội bị xử phạt rất nghiêm khắc.
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn

Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
So sánh luật pháp và quân đội thời Lý và Trần?
Hiệu Nguyễn NgọcCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn: So sánh luật pháp và quân đội thời Lý và Trần?.Nêu đặc trưng là đặc điểm Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Chị bổ sung tí về giống nhau nhá
* Quân đội thời Trần và thời Lý đều có cấm quân và quân ở địa phương đều được bố trí. Tuyển chọn những thanh niên trai tráng, mạnh khoẻ, đủ lực để bảo vệ vua, kinh thành.
* Cùng thực hiện chính sách" Ngụ Binh Ư Nông"
* Mục đích chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là quyền lợi của nhà vua, tiếp đến là triều đình và quan lại địa chủ làm việc trong triều đình
=> Củng cố chế độ phong kiến
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Elishuchi

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,482
151
16
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
So sánh luật pháp và quân đội thời Lý và Trần?
Hiệu Nguyễn NgọcCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Mình xin phép được nhắc lại câu hỏi của bạn:
So sánh luật pháp và quân đội thời Lý và Trần?
Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!

* Giống nhau:

- Luật pháp:
+ Bảo vệ nhà vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công, tài sản nhân dân, nghiêm cấm giết mổ trâu bò, bảo vệ sức kéo.
+ Đặt chuông lớn ở thềm điện Long Trì cho dân kêu oan khi cần.
- Quân đội:
+ Thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông".
+ Các binh chủng gồm thủy binh, bộ binh, kỵ binh, tượng binh.
* Khác nhau:
Lý​
Trần​
Luật pháp- Bạn hành bộ luật Hình thư
- Cơ quan pháp luật là Bộ Hình và Thẩm hình viện
- Bạn hành bộ luật Quốc triều hình luật, bổ sung thêm số với thời Lý
- Xác nhận, bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất
- Tăng cường, hoàn thiện cơ quan pháp luật
Quân đội- Hai bộ phận là cấm quân và quân địa phương
- Kỷ luật nghiêm, huấn luyện chu đáo
- Hai bộ phận là cấm quân và quân ở các lộ. Làng xã có hương binh, các vương hầu có quân đội riêng
- Chủ trương "quân lính cốt tính nhuệ, không cốt đông", xây dựng tình đoàn kết
- Quân đội học tập binh pháp, luyện tập võ nghệ thường xuyên

Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm kiến thức liên quan của bài học: https://diendan.hocmai.vn/threads/bai-21-on-tap-chuong-iv.846409/
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại:
TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn một ngày tốt lành!
 
Last edited:

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,023
6
750
166
Lào Cai
Lào Cai
So sánh luật pháp và quân đội thời Lý và Trần?
Hiệu Nguyễn NgọcCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
* Giống nhau: Đều thi hành chính sách " ngụ binh ư nông"

* Khác nhau:
Nhà LýNhà Trần
Pháp luậtXem trọng việc bảo vệ vua và cung điện , xem trọng việc bảo vệ tài sản và bảo vệ sức kéo và sản xuất nông nghiệp. Những ai vi phạm bị xử rất nghiêm khắc.Ban hành thêm bộ luật mới đó là bộ Quốc triều hình luật. Pháp luật xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản , quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất
Quân độiChỉ được phân làm hai loại:cấm quân và quân địa phương.Chia làm hai loại:cấm quân và quân ở các lộ,cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình và vua.
- Chính binh đóng ở các lộ đồng bằng
- Phiên binh đóng ở các lộ miền núi
- Hương binh đóng ở các làng, xã.
Khi chiến tranh nổ ra còn có các quân đội của các vương hầu.
Được xây dựng theo chủ trương: "quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông"
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại kiến thức cơ bản của bài học: khu vực Tổng ôn kiến thức nhé!

Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-kien-thuc-co-ban-den-nang-cao-tat-ca-cac-mon.827998/
 
Top Bottom