Sử 11 So sánh cải cách Nhật Bản với cải cách Xiêm Rama V

vyngoanbmmb538@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng mười 2021
1
1
6

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
So sánh cuộc Duy Tân Minh trị của Nhật Bản với cuộc cải cách của xiêm dưới thời RaMa 5 ? từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam đối với bảo vệ vệ chủ quyền của Việt Nam hiện nay?
Bạn có thể xem tại đây nhé https://diendan.hocmai.vn/threads/so-sanh-cac-cuoc-cai-cach.815670/
1 số bài học kinh nghiệm
+ Một là, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, nắm vững chức năng, nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
+ Hai là, thường xuyên coi trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì trong mọi hoạt động, thực sự là những người tiên phong về ý chí và hành động.
+ Ba là, quán triệt sâu sắc quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân trong xây dựng bản lĩnh chính trị và ý chí quyết chiến, quyết thắng của bộ đội.
Trên đây là đáp án tham khảo của mình, bạn có thể xem qua. Có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể để lại phía dưới, mình sẽ hỗ trợ ạ.Bạn có thể tham khảo thêm: https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-nhung-topic-hoc-thuat-tai-box-su.831599/
 
Last edited:
Top Bottom