Số phản ứng xảy ra

D

drthanhnam

Cho CH3NH2 lần lượt pứ với dd HCl, C6H5NH3Cl, NH4Cl, NaOH, NH3, HNO2, FeCl3 .Số lần xảy ra pứ là:
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

3 phản ứng.
Vói: HCl, HNO2, FeCl3
 
H

hocmai.toanhoc

Cho CH3NH2 lần lượt pứ với dd HCl, C6H5NH3Cl, NH4Cl, NaOH, NH3, HNO2, FeCl3 .Số lần xảy ra pứ là:
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

3 phản ứng.
Vói: HCl, HNO2, FeCl3

Chào em!
Hocmai thấy phản ứng này xảy ra mà:
[TEX]CH_3NH_2+C_6H_5NH_3Cl--> CH_3NH_3Cl+C_6H_5NH_2[/TEX]
Sản phẩm tạo ra [TEX]C_6H_5NH_2[/TEX] có tính bazơ yếu hơn [TEX]CH_3NH_2[/TEX]
Vậy đáp án là B.4
 
B

bithub10912

dap an: 3
CH3NH2+
1. HCl -> CH3NH3Cl
2. FeCl3+ H2O -> Fe(OH)3 ket tua + CH3NH3Cl
3. HNO2 -> CH3OH + N2 +H2O
 
B

bithub10912

dap an 3
CH3NH2+..........
1. HCl -> CH3NH3Cl
2. FeCl3+ H2O -> Fe(OH)3 ket tua + CH3NH3Cl
3. HNO2 -> CH3OH + N2 +H2O
 
G

giotnuocmatroimuon@gmail.com

vậy CH3NH2 không tác dụng được với NH4Cl sao ad. CH3NH2 cũng có tính bazo mạnh hơn NH3 mà
 
Top Bottom