Toán 9 Số nguyên tố - Tìm max

Hàn Thiên_Băng

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2017
458
285
119
20
Nghệ An
THPT Thanh Chương 1

Kaito Kidㅤ

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,350
5,150
596
19
Hanoi University of Science and Technology
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
1. Chịu :) :v
2.
ÁP dụng BĐT Cauchy
[tex]x^4+y^2\geq 2x^2y \rightarrow \frac{x}{x^4+y^2}\leq \frac{x}{2x^2y}[/tex]
[tex]y^4+x^2\geq 2y^2x \rightarrow \frac{y}{y^4+x^2}\leq \frac{y}{2y^2x}[/tex]
Suy ra
[tex]P=\frac{x}{x^4+y^2}+\frac{y}{x^2+y^4}\leq \frac{x}{2x^2y}+\frac{y}{2xy^2}=\frac{x}{2x.xy}+\frac{y}{2y.xy}=\frac{x}{2x}+\frac{y}{2y}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1[/tex]
Dấu = xảy ra khi x=y=1
 

Tiểu Linh Hàn

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng hai 2016
614
327
126
Bắc Giang
THCS Trần Hưng Đạo
1. Chịu :) :v
2.
ÁP dụng BĐT Cauchy
[tex]x^4+y^2\geq 2x^2y \rightarrow \frac{x}{x^4+y^2}\leq \frac{x}{2x^2y}[/tex]
[tex]y^4+x^2\geq 2y^2x \rightarrow \frac{y}{y^4+x^2}\leq \frac{y}{2y^2x}[/tex]
Suy ra
[tex]P=\frac{x}{x^4+y^2}+\frac{y}{x^2+y^4}\leq \frac{x}{2x^2y}+\frac{y}{2xy^2}=\frac{x}{2x.xy}+\frac{y}{2y.xy}=\frac{x}{2x}+\frac{y}{2y}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1[/tex]
Dấu = xảy ra khi x=y=1
Sao ko tag mình vô :) Câu 1 mình có ý tưởng nè :)
Do a là số nguyên tố nên a có dạng 3k + 1 hoặc 3k + 2 (k thuộc N* để thỏa mãn a > 3 nha :))
Nếu a có dạng 3k + 2 thì 10a + 1 = 10(3k + 2) + 1 = 30k + 20 + 1 = 30k + 21 = 3(10k+7) chia hết cho 3 (vì k thuộc N*)
Mà 10a + 1 > 3 (vì a > 3) nên 10a+1 là hợp số, mâu thuẫn với đề bài
Như vậy a phải có dạng 3k + 1. Khi đó 5a + 1 = 5(3k + 1) + 1 = 15k + 5 + 1 = 15k + 6 = 3(5k + 2)
Ta sẽ CM k không thể là số lẻ. Thật vậy nếu k là số lẻ thì 3k lẻ mà 1 cũng lẻ nên 3k + 1 sẽ chẵn hay a chẵn
Mà a > 2 (vì a > 3 theo gt) nên a là hợp số, mâu thuẫn với đề bài. Như vậy k phải là số chẵn
=> 5k chẵn mà 2 chẵn nên 5k + 2 chia hết cho 2
=> 3(5k + 2) chia hết cho 3.2 = 6
Hay 5a + 1 chia hết cho 6 (đpcm)
 

Hàn Thiên_Băng

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2017
458
285
119
20
Nghệ An
THPT Thanh Chương 1
Sao ko tag mình vô :) Câu 1 mình có ý tưởng nè :)
Do a là số nguyên tố nên a có dạng 3k + 1 hoặc 3k + 2 (k thuộc N* để thỏa mãn a > 3 nha :))
Nếu a có dạng 3k + 2 thì 10a + 1 = 10(3k + 2) + 1 = 30k + 20 + 1 = 30k + 21 = 3(10k+7) chia hết cho 3 (vì k thuộc N*)
Mà 10a + 1 > 3 (vì a > 3) nên 10a+1 là hợp số, mâu thuẫn với đề bài
Như vậy a phải có dạng 3k + 1. Khi đó 5a + 1 = 5(3k + 1) + 1 = 15k + 5 + 1 = 15k + 6 = 3(5k + 2)
Ta sẽ CM k không thể là số lẻ. Thật vậy nếu k là số lẻ thì 3k lẻ mà 1 cũng lẻ nên 3k + 1 sẽ chẵn hay a chẵn
Mà a > 2 (vì a > 3 theo gt) nên a là hợp số, mâu thuẫn với giả thiết. Như vậy k phải là số chẵn
=> 5k chẵn mà 2 chẵn nên 5k + 2 chia hết cho 2
=> 3(5k + 2) chia hết cho 3.2 = 6
Hay 5a + 1 chia hết cho 6 (đpcm)
lần sau sẽ tag :) :v
 
  • Like
Reactions: Tiểu Linh Hàn

Hàn Thiên_Băng

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2017
458
285
119
20
Nghệ An
THPT Thanh Chương 1
1. Chịu :) :v
2.
ÁP dụng BĐT Cauchy
[tex]x^4+y^2\geq 2x^2y \rightarrow \frac{x}{x^4+y^2}\leq \frac{x}{2x^2y}[/tex]
[tex]y^4+x^2\geq 2y^2x \rightarrow \frac{y}{y^4+x^2}\leq \frac{y}{2y^2x}[/tex]
Suy ra
[tex]P=\frac{x}{x^4+y^2}+\frac{y}{x^2+y^4}\leq \frac{x}{2x^2y}+\frac{y}{2xy^2}=\frac{x}{2x.xy}+\frac{y}{2y.xy}=\frac{x}{2x}+\frac{y}{2y}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1[/tex]
Dấu = xảy ra khi x=y=1
mình thấy hình như bạn rất thạo cosi
 
  • Like
Reactions: Kaito Kidㅤ

0948207255

Banned
Banned
30 Tháng sáu 2018
778
243
76
Sao ko tag mình vô :) Câu 1 mình có ý tưởng nè :)
Do a là số nguyên tố nên a có dạng 3k + 1 hoặc 3k + 2 (k thuộc N* để thỏa mãn a > 3 nha :))
Nếu a có dạng 3k + 2 thì 10a + 1 = 10(3k + 2) + 1 = 30k + 20 + 1 = 30k + 21 = 3(10k+7) chia hết cho 3 (vì k thuộc N*)
Mà 10a + 1 > 3 (vì a > 3) nên 10a+1 là hợp số, mâu thuẫn với đề bài
Như vậy a phải có dạng 3k + 1. Khi đó 5a + 1 = 5(3k + 1) + 1 = 15k + 5 + 1 = 15k + 6 = 3(5k + 2)
Ta sẽ CM k không thể là số lẻ. Thật vậy nếu k là số lẻ thì 3k lẻ mà 1 cũng lẻ nên 3k + 1 sẽ chẵn hay a chẵn
Mà a > 2 (vì a > 3 theo gt) nên a là hợp số, mâu thuẫn với đề bài. Như vậy k phải là số chẵn
=> 5k chẵn mà 2 chẵn nên 5k + 2 chia hết cho 2
=> 3(5k + 2) chia hết cho 3.2 = 6
Hay 5a + 1 chia hết cho 6 (đpcm)
Chứng minh như cậu thì thà mình xét mod 6 cho lành, đỡ phải chứng minh nhiều
 
  • Like
Reactions: Tiểu Linh Hàn

Tiểu Linh Hàn

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng hai 2016
614
327
126
Bắc Giang
THCS Trần Hưng Đạo
Chứng minh như cậu thì thà mình xét mod 6 cho lành, đỡ phải chứng minh nhiều
Um
Nếu xét mod 6 thì a chỉ có thể đồng dư với 1 hoặc 5 thôi (vì nếu đồng dư với 0, 2, 3, 4 thì sẽ có ước khác 1 và chính nó, không thỏa mãn a là số nguyên tố)
Mà nếu a đồng dư với 5 thì 10a + 1 chia hết cho 6 hay chia hết cho 3 và lớn hơn 3 nên sẽ là hợp số, mâu thuẫn đề bài
Nên a đồng dư với 1 mod 6, khi đó khác có 5a + 1 đồng dư với 0 mod 6 :)
 

0948207255

Banned
Banned
30 Tháng sáu 2018
778
243
76
Um
Nếu xét mod 6 thì a chỉ có thể đồng dư với 1 hoặc 5 thôi (vì nếu đồng dư với 0, 2, 3, 4 thì sẽ có ước khác 1 và chính nó, không thỏa mãn a là số nguyên tố)
Mà nếu a đồng dư với 5 thì 10a + 1 chia hết cho 6 hay chia hết cho 3 và lớn hơn 3 nên sẽ là hợp số, mâu thuẫn đề bài
Nên a đồng dư với 1 mod 6, khi đó khác có 5a + 1 đồng dư với 0 mod 6 :)
Đúng ý mình
Nhưng 10a+1 chia hết cho 3 là đủ rồi, chia hết cho 6 lại phải chứng minh như cậu thì còn mệt hơn
 
  • Like
Reactions: Tiểu Linh Hàn
Top Bottom