Văn 8 Sơ đồ tư duy Hịch tướng sĩ

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
1. Vẽ sơ đồ tư duy về bài Hịch Tướng Sĩ
2. Vẽ sơ đồ tư duy về bài Chiếu dời đô
1. Chiếu dời đô:
- Cơ sở, tiền đề của việc dời đô:
+ Dẫn chứng nhà Thương, Chu
+ Dẫn chững triều Đinh, Lê
- Lí do phải dời đô về Đại La:
+Kinh đô cũ của Cao Vương
+ Vị trí: "ở vào nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa...thế đất cao mà sáng sủa"
+ Văn hóa: "dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh"
2. Hịch tướng sĩ:
-Khích lệ lòng yêu nước bất khuất, quyết chiến thắng kẻ thù xâm lược:
+Tinh thần trung quân ái quốc, nghĩa tình cốt nhục
+Khích lệ lòng căm thù giặc, nỗi nhục mất nước
+Khích lệ lòng trung quân, ái quốc và lòng ân nghĩa thủy chung của người cùng cảnh ngộ
+Khích lệ ý chí lập công danh, xả thân vì nước
+Kích lẹ lòng tự trọng, liêm sĩ ở mỗi người khi nhận rõ cái sai, thấy rõ điều đúng.

Nguồn: những đâu đó ở trên dđ mình đã được mình sửa đổi và bổ xung
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
1. Vẽ sơ đồ tư duy về bài Hịch Tướng Sĩ
upload_2021-8-29_23-44-15-png.182721
Chúc bạn học tốt ^^
 
Top Bottom