Hóa 11 sơ đồ phản ứng

Bạch Vân .

TMod Vật lí (nghỉ phép dài hạn)
Thành viên
13 Tháng mười 2015
1,826
2,522
424
17
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,372
2,582
336
Hải Phòng
....
hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
a,C2H4--->C2H6---->C2H4----->C2H5Cl---->C2H4---->C2H5OH---->C2H4--->PE
B,C4H10---->C3H6---->C3H7Br---->C3H7OH------->C3H6------>C3H6Br2------>C3H6(OH)2
@phamthimai146 @Ếch đáng iuuu
hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
a,C2H4--->C2H6---->C2H4----->C2H5Cl---->C2H4---->C2H5OH---->C2H4--->PE
B,C4H10---->C3H6---->C3H7Br---->C3H7OH------->C3H6------>C3H6Br2------>C3H6(OH)2
@phamthimai146 @Ếch đáng iuuu
a. C2H4+H2-Ni,xt->C2H6
C2H6-t,xt->C2H4+H2 (đề hidrat hóa)
C2H4 +HCl -t,xt->C2H5Cl
C2H5Cl -dd NaOH / C2H5OH-> C2H4 +HCl
C2H4+H2O -H+,t->C2H5OH
C2H5OH --H2SO4đ,170-180 độ C-> C2H4 +H2O
nCH2=CH2 -trùng hợp,t,xt-> -(CH2-CH2)-n
b.C4H10 -crack-> C3H6+CH4
C3H6+HBr -t,xt->C3H7Br
C3H7Br+NaOH -->C3H7OH+NaBr
C3H7OH --H2SO4đ,170-180 độ C-> C3H6 +H2O
C3H6 +Br2(dung dịch) --> C3H6Br2
C3H6Br2 + 2NaOH -> C3H6(OH)2
 
Top Bottom