Sinh [sinh9] Tính số lượng Nu

NNGT0109

Học sinh
Thành viên
9 Tháng tư 2017
73
11
26
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong một tế bào sinh tinh, xét 2 cặp NST chứa 2 cặp gen dị hợp được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, các cặp Aa phân li bình thường.
a) Các loại giao tử có thể có từ quá trình giảm phân của tế bào trên ?
b) Số lượng từng loại nu của hợp tử do thụ tinh giữa các giao tử của tế bào sinh tinh nói trên với tế bào trứng bình thường của cơ thể aabb?
Biết cặp alen Aa dài 510 nm,alen A có 3600 liên kết hidro, alen a có tổng tỉ lệ Adenin và loại nu khác chiếm 40%. Cặp Bb mỗi alen đều dài 306 nm, alen B có Timin bằng 20%, alen b có tỉ lệ các loại nu đều bằng nhau.
 

Nhị Tiếu Khuynh Quốc

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2017
184
115
44
20
Thái Nguyên
a,
1 tế bào sinh tinh, giảm phân không có hoán vị gen

+ Xét cặp Aa bình thường tạo ra hai loại giao tử A; a

+ Xét cặp Bb :

Giảm phân I bình thường nên giảm phân I sẽ tạo ra hai tế bào có bộ NST BB và bb

TB có kiểu gen BB giảm phân II bị rối loạn ở sinh ra hai giao tử BB ; O.

TB có kiểu gen bb giảm phân II bị rối loạn ở sinh ra hai giao tử bb ; O.

=> Các loại giao tử có thể tạo ra là : BB , bb, O .

=> Tế bào có thể tạo ra các loại giao tử : ABB , a hoặc A , aBB; hoặc Abb , a hoặc A , abb.nguồn:gg
 
Top Bottom