Sinh 11 sinh sản ở thực vật

DieuGigi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng ba 2017
383
196
156
22
Nghệ An
THPT Lê Hồng Phong

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
giúp mình bài này với!!
ở mô có 5 tế bào mẹ hạt phấn giảm phân bình thường tạo thành bao nhiêu hạt phấn kín?Môi trường phải cung cấp bao nhiêu NST để tạo thành các hạt phấn kín (ở ngô 2n=20)
Số hạt phấn tạo ra là:a.4= 5.4=20
Số NST môi trường cung cấp là: a.2n=5.20=100 NST
Bạn dùng 2 công thức đơn giản:
1. 1Tb sinh phấn --GP--> 4 hạt phấn
2. Số NST MT Cung cấp là: số tb tham gia giảm phân x bộ NST
 
Top Bottom