Sinh 11 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Lê Kiều Trang

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng mười một 2018
13
0
16
21
Hải Dương
THPT - Đường An

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy
Thụ tinh là hiện tượng trứng kết hợp với tinh trùng tạo thành hợp tử
 
Top Bottom