[Sinh học 8] Đề cương ôn tập

M

mp5camo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Hệ thần kinh bao gồm những bộ phận nào? (dựa vào cấu tạo, dựa vào chức năng)
Câu 2: Nêu cấu tạo trong và chức năng của tủy sống? Vì sao nói dây thần kinh tủy là một dây pha?
Câu 3: Nêu cấu tạo và chức năng của tiểu não? Vì sao người say rượu thì đi đứng mất thăng bằng?
Câu 4: Nêu cấu tạo của đại não? Não người tiến hóa hơn não động vật ở những điểm nào?
Câu 5: Nêu chức năng của đại não? Bề mặt của đại não có những vùng chức năng nào?
Câu 6: Phân biệt điểm vàng, điểm mù? Sự tạo ảnh của vật trên màng lưới như thế nào?
Câu 7: Thế nào là cận thị, viễn thị? Nêu nguyên nhân, cách khắc phục?
Câu 8: Phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện có tính chất khác nhau như thế nào?
Câu 9: Tiếng nói và chữ viết có vai trò như thế nào trong đời sống con người ? Thế nào là tư duy trừu tượng?
Câu 10: Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết? Cho ví dụ.
Câu 11: Hoocmôn là gì? Nêu tính chất của hoocmôn? Hoocmôn có vai trò như thế nào?
Câu 12: Trình bày cấu tạo và chức năng của các hoocmôn tuyến giáp, tuyến yên, tuyến tụy, tuyến trên thận?
Câu 13: Nêu ý nghĩa của cuộc vận động toàn dân ăn muối Iốt?
 
L

long09455

Câu 1:
*Hệ thần kinh gồm những bộ phận sau:
- Hệ thần kinh vận động (cơ xương )
- Hệ thần kinh sinh dưỡng (điều khiển, điều hòa hoạt động nội quan)
 
L

long09455

Câu 2:
- Cấu tạo trong của tủy sống gồm chất xám.
- Chức năng của tủy sống là:
+ Là trung khu của phản xạ không điều kiện.
+ Là đường dẫn truyền dọc nối các trung khu trong tủy sống với nhau vào não bộ.
- Dây thần kinh tủy được gọi là dây pha vì dây thần kinh tủy do các bó sợi hướng tâm (cảm giác) và bó sợi li tâm (vận động) nhập lại nối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau
 
L

long09455

Câu 3:
- Câu tạo của tiểu não:
+ Chất xám ở ngoài làm thành vỏ tiểu não và chất trắng ở trong là các đường dẫn truyền.
- Chức năng của tiểu não:
+ Giữ thăng bằng.
+ Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể.
- Người say rượu thì đi đứng mất thăng bằng vì:
+ Các cúc xinap ở tế bào bị ức chế do rượu làm ảnh hưởng đến hoạt động giữ thăng bằng và phối hợp hoạt động của cơ thể.
 
L

long09455

Câu 4:
* Cấu tạo của đại não gồm:
- Cấu tạo ngoài :
+ Rãnh liên bán cầu chia đại não làm 2 nửa
+ Rãnh sau chia bán cầu não 4 thùy ( trán, đỉnh, chẩm, thái dương )
+ Khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não ( tăng diện tích bề mặt não).
- Cấu tạo trong :
+ Chất xám (ngoài ): làm thành vỏ não dày 2 - 3 mm gồm 6 lớp
+ Chất trắng (trong): là các đường thần kinh. Hầu hết các đường này bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống.
- Não người tiến hóa hơn não động vật ở những điểm như: ở người có những vùng mà động vật không có:
+ Vùng vận động ngôn ngữ
+ Vùng hiểu tiếng nói
+ Vùng hiểu chữ viết
 
L

long09455

Câu 8:
- Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.
- Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện.
 
L

long09455

Câu 10:
* Giống nhau: điều tiết ra các sản phẩm tiết.
* Khác nhau:
- Tuyến nội tiết: sản phẩm tiết ngấm thẳng vào máu.
VD: tuyến yên, tuyến giáp.
- Tuyến ngoại tiết: sản phẩm tiết tập trung vào ống dẫn và đổ ra ngoài.
VD: tuyến gan, tuyến nước bọt.
 
L

long09455

Câu 11:
- Hoocmon là sản phẩm tiết của tuyến nội tiết.
- Tính chất của hoocmon
+ Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng đến một cơ quan nhất định.
+ Hoocmon có hoạt tính sinh học rất cao.
+ Hoocmon không mang tính đặc trừng cho loài.
- Vai trò của hoocmon:
+ Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.
+ Điều hòa quá trình sinh lí diễn ra bình thường.
 
Top Bottom