[sinh]giúp mình với(cái này mình cần gấp)

V

vnhatmai26

Chọn cành bánh tẻ đường kính 0,5-2 cm, có 2-3 ngạc ở giữa tán, tráng nắng để chiết cành sẽ nhanh ra rễ và chóng ra quả ổn định hơn các cành khác. Không chiết cành la, cành vóng, cành bị sâu bệnh sẽ lâu ra rễ, khi trồng sinh trưởng kém gây thiệt hại cho người trồng vườn.


Bạn chú ý lần sau nhớ đặt đúng tiêu đề [môn / khối lớp].Cảm ơn bạn đã đóng góp cho box sinh :D
 
Top Bottom