Sinh [Sinh 9] Trắc nghiệm gen

Nguyễn Thị Hà Trang

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2017
168
40
49
20
Hưng Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Trong sản xuất người ta dùng phép lai phân tích để kiểm tra độ thuần chủng của giống nhằm mục đích?
A. Tránh sự phân li tính trạng
B. Đảm bảo giống có chất lượng tốt
C. Giống có độ đồng đều
D. Giống không có gen lặn
2. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì:
A. F1 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
B. F1 phân li theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn
C. F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
D. F2 phân li theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1
3. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?
A. Kì trung gian
B. Kì đầu
C. Kì giữa
D. Kì sau
4. Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?
A. 16
B. 4
C. 8
D. 32
5. Loại tế bào nào có bộ NST đơn bội?
A. Hợp tử
B. Giao tử
C. Tế bào sinh dục
D. Tế bào sinh dưỡng
6. Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, ở kì giữa của nguyên phân, số lượng NST kép là bao nhiêu, số lượng NST đơn là bao nhiêu?
A. NST kép là 8, NST đơn là 0
B. NST kép là 8, NST đơn là 16
C. NST kéo là 16, NST đơn là 0
D. NST kép là 16, NST đơn là 32
7. Phép lai nào sau đây cho kiểu gen và kiểu hình ít nhất?
A. AABB x AaBb
B. AaBb x AaBb
C. Aabb x aaBb
D. AABB x aabb
8. Ở các loài giao phối cơ chế nào đảm bảo cho bộ NST của loài được ổn định qua các thế hệ?
A. Nguyên phân
B. Giarm phân
C. Sự phối hợp quả ba quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
D. Thụ tinh
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
1. Trong sản xuất người ta dùng phép lai phân tích để kiểm tra độ thuần chủng của giống nhằm mục đích?
A. Tránh sự phân li tính trạng
B. Đảm bảo giống có chất lượng tốt
C. Giống có độ đồng đều
D. Giống không có gen lặn
2. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì:
A. F1 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
B. F1 phân li theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn
C. F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
D. F2 phân li theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1
3. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?
A. Kì trung gian
B. Kì đầu
C. Kì giữa
D. Kì sau
4. Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?
A. 16
B. 4
C. 8
D. 32
5. Loại tế bào nào có bộ NST đơn bội?
A. Hợp tử
B. Giao tử
C. Tế bào sinh dục
D. Tế bào sinh dưỡng
6. Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, ở kì giữa của nguyên phân, số lượng NST kép là bao nhiêu, số lượng NST đơn là bao nhiêu?
A. NST kép là 8, NST đơn là 0
B. NST kép là 8, NST đơn là 16
C. NST kéo là 16, NST đơn là 0
D. NST kép là 16, NST đơn là 32
7. Phép lai nào sau đây cho kiểu gen và kiểu hình ít nhất?
A. AABB x AaBb
B. AaBb x AaBb
C. Aabb x aaBb
D. AABB x aabb
8. Ở các loài giao phối cơ chế nào đảm bảo cho bộ NST của loài được ổn định qua các thế hệ?
A. Nguyên phân
B. Giarm phân
C. Sự phối hợp quả ba quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
D. Thụ tinh
Bạn có cần giải thích tại sao chọn đáp án đó hay k?
1508683092144781763128.jpg
 

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,107
534
1. Trong sản xuất người ta dùng phép lai phân tích để kiểm tra độ thuần chủng của giống nhằm mục đích?
A. Tránh sự phân li tính trạng

B. Đảm bảo giống có chất lượng tốt
C. Giống có độ đồng đều
D. Giống không có gen lặn
2. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì:
A. F1 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
B. F1 phân li theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn
C. F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
D. F2 phân li theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1
3. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?
A. Kì trung gian

B. Kì đầu
C. Kì giữa
D. Kì sau
4. Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?
A. 16

B. 4
C. 8
D. 32
5. Loại tế bào nào có bộ NST đơn bội?
A. Hợp tử
B. Giao tử
C. Tế bào sinh dục
D. Tế bào sinh dưỡng
6. Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, ở kì giữa của nguyên phân, số lượng NST kép là bao nhiêu, số lượng NST đơn là bao nhiêu?
A. NST kép là 8, NST đơn là 0

B. NST kép là 8, NST đơn là 16
C. NST kéo là 16, NST đơn là 0
D. NST kép là 16, NST đơn là 32
7. Phép lai nào sau đây cho kiểu gen và kiểu hình ít nhất?
A. AABB x AaBb
B. AaBb x AaBb
C. Aabb x aaBb
D. AABB x aabb
8. Ở các loài giao phối cơ chế nào đảm bảo cho bộ NST của loài được ổn định qua các thế hệ?

A. Nguyên phân
B. Giarm phân
C. Sự phối hợp quả ba quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
D. Thụ tinh
 
  • Like
Reactions: Yuiki Machika
Top Bottom