Sinh [Sinh 9] Tài liệu Sinh học bồi dưỡng

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
19
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga

Attachments

  • CHUYÊN ĐÊ ÔN THI HỌC SINH GIỎI SINH 9.doc
    460.5 KB · Đọc: 635

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
18
Du học sinh
Surrey School
Anh chị coi giúp em. Cái này là em và các anh trước khóa em làm. Mấy chị coi nha!!
Anh đọc cái phông chữ này ra giúp em
Bài 5: Người ta quan sát biết nhiễm sắc thể cña tÕ bµo sinh dìng ë hai ngêi. Ngêi thø nhÊt cã bé nhiễm sắc thể lµ 47 chiÕc, ngêi thø hai cã bé nhiễm sắc thể lµ 45 chiÕc. Hãy cho biếtt ®Æc ®iÓm cña hai ngêi nµy? Giải thích?
 
Top Bottom