Sinh [Sinh 9] Quy luật trội lặn hoàn toàn. Quy luật trội lặn không hoàn toàn.

Nguyễn Thị Hà Trang

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2017
168
40
49
20
Hưng Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Ở dâu tây, tính trạng màu quả có 3 kiểu hình là đỏ, hồng, trắng. Khi lai cây quả đó với nhau thu được thế hệ sau toàn quả đỏ. Khi lai quả hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng
a. Có thể giải thích phép lai trên như thế nào?
b. KG và KH ở F1 như thế nào khi cho:
- Qủa hồng x quả đỏ
- Qủa hồng x quả trắng
- Qủa đỏ x quả trắng
c. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tạp giao với nhau?
d. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tự thụ phấn với nhau?
 

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
Bài 1: Ở dâu tây, tính trạng màu quả có 3 kiểu hình là đỏ, hồng, trắng. Khi lai cây quả đó với nhau thu được thế hệ sau toàn quả đỏ. Khi lai quả hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng
a. Có thể giải thích phép lai trên như thế nào?
b. KG và KH ở F1 như thế nào khi cho:
- Qủa hồng x quả đỏ
- Qủa hồng x quả trắng
- Qủa đỏ x quả trắng
c. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tạp giao với nhau?
d. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tự thụ phấn với nhau?
chỗ mình tô đỏ ở trích dẫn bạn xem thử là cây quả đó hay cây quả đỏ giúp mình nhea.. ^_^
 

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
Bài 1: Ở dâu tây, tính trạng màu quả có 3 kiểu hình là đỏ, hồng, trắng. Khi lai cây quả đó với nhau thu được thế hệ sau toàn quả đỏ. Khi lai quả hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng
a. Có thể giải thích phép lai trên như thế nào?
b. KG và KH ở F1 như thế nào khi cho:
- Qủa hồng x quả đỏ
- Qủa hồng x quả trắng
- Qủa đỏ x quả trắng
c. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tạp giao với nhau?
d. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tự thụ phấn với nhau?
a, khi lai quả hồng với nhau kết quả theo tỉ lệ 1:2:1 ---> trội lặn không hoàn toàn và hồng là tính trạng trung gian
 

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
Bài 1: Ở dâu tây, tính trạng màu quả có 3 kiểu hình là đỏ, hồng, trắng. Khi lai cây quả đó với nhau thu được thế hệ sau toàn quả đỏ. Khi lai quả hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng
a. Có thể giải thích phép lai trên như thế nào?
b. KG và KH ở F1 như thế nào khi cho:
- Qủa hồng x quả đỏ
- Qủa hồng x quả trắng
- Qủa đỏ x quả trắng
c. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tạp giao với nhau?
d. Kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào khi cho F1 của phép lai ( Hồng x đỏ ) tự thụ phấn với nhau?
a, Vì Khi lai cây quả đỏ với nhau thu được thế hệ sau toàn quả đỏ. Khi lai quả hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng nên đây là phép lai trội lặn không hoàn toàn của 1 gen có 2 alen. Alen trội (quả đỏ) là A, alen lặn (quả trắng) là a, trung gian (quả hồng) Aa.
b, Từ câu a ta có
- Qủa hồng x quả đỏ
P: Aa x AA
G: A,a A
F: 1AA:1Aa
- Qủa hồng x quả trắng
P: Aa x aa
G: A,a a
F: 1Aa:1aa
- Qủa đỏ x quả trắng
P: AA x aa
G: A a
F: 100%Aa
Câu c, d một hồi mình bổ sung nhé :v
 
Top Bottom