[Sinh 7]

R

robinn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Nêu những bằng chứng về sự tiến hóa của tổ chức cơ thể : tuần hoàn , thần kinh , hô hấp ?

- Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm độ đa dạng sinh học và các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học .

- Giải thích sự hoàn chỉnh trong hình thức sinh sản hữu tính .

- Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học . Ưu điểm và những hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học .
 
S

sonsuboy

Tuần hoàn:Chưa phân hoá--->tim chưa có tâm thất và tâm nhĩ,tuần hoàn hở--->Tim chưa có tâm thất và tâm nhỉ,tuần hoàn kín-->Tim có tâm thất và tâm nhĩ,tuần hoàn kín
Thần kinh:Chưa phân hoá-->hình mạng lưới--->Hình chuỗi hạch(hạch não,hạch dưới hầu,chuỗi hạch bụng)-->hình chuỗi hạch(hạch não lớn,hạch dưới hầu,chuỗi hạch ngực và bụng)
Hô hấp:Chưa phân hoá-->qua da-->hệ ống khí và phổi-->mang--->Da và phổi--->phổi và túi khí
 
Top Bottom