Sinh [Sinh 7] Lớp chim

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
1. Tiêu hóa

Ống tiêu hóa phân hóa chuyên hóa với chức năngTốc độ tiêu hóa cao

2. Tuần hoàn

Tim 4 ngăn, gồm 2 nửa phân tách nhau hoàn toàn. Nửa trái chứa máu đỏ tươi, nửa phải chứa máu đỏ thẫm. Có 2 vòng tuần hoàn. Máu nuôi cơ thể giàu ôxi (máu đỏ tươi)

3. Hô hấp

Phổi gồm một mạng ống khí dày đặc. Một số ống khí thông với túi khí → bề mặt trao đổi khí rộng. Trao đổi khí:Khi bay do túi khí. Khi đậu nhờ sự thay đổi thể tích lồng ngực.

Túi khí còn làm giảm khối lượng riêng của chim và giảm ma sát nội quan khi bay.

4. Bài tiết và sinh dục

Bài tiết: Thận sau, không có bóng đái. Nước tiểu thải ra ngoài cùng phân.Sinh dục: Thụ tinh trong, chim trống có đôi tinh hoàn và các ống dẫn tinh, chim mái có buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển.
 
Top Bottom