[Sinh 7] Lớp cá?

T

thangvegeta1604

1) Dựa vào đặc điểm cấu tạo của bộ xương.
2) Cung cấp thực phẩm, dược liệu, công nghiệp, nông nghiệp.
 
H

haibucdungnhan

cá sụn có bộ xương bằng chất sụn
cá xương có bộ xương bằng chất xương
+lợi ích
cung cấp thực phẩm
làm thuốc chữa bệnh
diệt một số vật chủ trung gian truyền bệnh
 
N

nlgiathinh

Câu 1:
- Cá sụn có bộ xương được làm bằng chất sụn.
- Cá xương có bộ xương được làm bằng chất xương.
Câu 2:
Vai trò của cá trong đời sống con người là:
- Cung cấp thực phẩm.
- Nguyên liệu chế thuốc chữa bệnh.
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.
- Diệt bọ gậy, sâu bọ hại lúa.
@};-@};-@};-
 
T

toiyeu71

1.Điểm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn & Cá xương
-Lớp cá sụn có bộ xương bằng chất sụn, da giám, miệng nằm ở mặt bụng.
-Lớp cá xương có bộ xương bằng chất xương, da phủ vaỷ xương có chất nhaỳ.
2.Vai trò của cá trong đời sống con người
- Cung cấp thực phẩm.

- Nguyên liệu chế thuốc chữa bệnh.

- Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.

- Diệt bọ gậy, sâu bọ hại lúa.
 
Top Bottom