[Sinh 7] Lớp bò sát?

S

smile_a2

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Nêu đặc điểm chung của khung long cá, khủng long cánh và khủng long bạo chúa thích nghi với đời sống của chúng?
2. Nêu đặc điểm chung của lớp bọ sát?
3. Nêu môi trường sống của các đại diện của 3 bộ Bò sát (bộ Có vảy, bộ Cá sấu, bộ Rùa)?
 
T

tuananh1203

1. Nêu đặc điểm chung của khung long cá, khủng long cánh và khủng long bạo chúa thích nghi với đời sống của chúng?
2. Nêu đặc điểm chung của lớp bọ sát?
3. Nêu môi trường sống của các đại diện của 3 bộ Bò sát (bộ Có vảy, bộ Cá sấu, bộ Rùa)?
3.Dưới nước + Trên cạn (cá sấu,rùa )
Hốc đá + trên cạn (có vảy)
2.Có xương sống , tỉm 3 ngăn , 2 vòng tuần hoàn, da có vảy sừng, chi sau yếu có vuốt sắc, thích nghi với đời sống trên cạn , thụ tinh trong , trứng có vỏ dai nhiều noãn hoàn
1.Đặc điểm chung :
Khủng long cách : chi sau yếu có cấu tạo như cácnh dơi
Khủng long bạo chúa:chi trước ngắn có vuốt trước sắc nhọn, chi sau to khoẻ
Khủng long cá: Có chi dạng vảy cá
 
T

thangvegeta1604

2) Là động vật có xương sống thích nghi với đời sống ở cạn: da khô, có vảy sừng bao bọc, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai bên đầu, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn. tim có vách hụt ngăn tạm tâm thất thành 2 nửa (trừ Cá sấu), máu nuôi cơ thể là máu pha, là động vật biến nhiệt, có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai, nhiều noãn hoàng
 
L

long09455

1.
-Khủng long bạo chúa: chi trước ngắn có vuốt sắc nhọn, chi sau to khỏe.
-Khủng long cá: chi có dạng vây cá.
-Khủng long cánh: cánh có cấu tạo như cánh dơi, chi sau yếu.
2.*Đặc điểm chung của lớp bò sát :
-Là động vật biến nhiệt
-Thụ tinh trong
-Trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao dọc, giàu noãn hoàng
-Có cơ quan giao cấu
-Tim ba ngăn có vách hụt, hai vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu pha
-Phổi nhiều vách ngăn
-Chi yếu có vuốt sắc
-Màng nhĩ nằm trong hốc tai, cổ dài
-Da khô có vảy sừng
3.
-Bộ có vảy : trên cạn
-Bộ Cá sấu : dưới nước
-Bộ Rủa : ở cả dưới nước và trên cạn
 
Last edited by a moderator:
H

hoangminh2001

câu 3
dưới nước và trên cạn (bộ cá sấu, rùa)
trên cạn và hôc dá (bộ có vảy)
 
Top Bottom