Sinh [Sinh 7] Ếch

Q

quynhphamdq

Vì tim ếch chỉ có 3 ngăn, 2 tâm nhĩ và 1 tâm thất.
Khi máu đủ tươi từ tĩnh mạch phổi đổ về tâm thất sẽ bị trộn với máu đỏ thẫm (giàu CO2) từ tĩnh mạch chủ đổ về TN-->TT -->máu đi nuôi cơ thể là máu pha.
 
T

tuantai6a13

Ở ếch (và ở cả một số loài lưỡng cư khác), tim có 3 ngăn (2 tâm nhĩ, 1 tâm thất). Vì tâm thất chưa có vách ngăn nên máu có sự pha trộn.
=> Máu đi nuôi cơ thể ếch là máu pha.
 
Top Bottom