[Sinh 7] Đặc điểm chung của lớp chim

S

smile_a2

O

one_day

1. Mình có lông vũ bao phủ
Chi trước biến đổi thành cánh
Có mỏ sừng
Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp
Tim có bốn ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể.
Là động vật hằng nhiệt
Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ
 
P

pro3182001

3)
-Chim có ích:
+Chi măn sâu các loại sâu bọ, chim cú gặm nhấm làm hại nông nghiệp, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người.
+Chim được chăn nuôi (gia cầm: gà, vịt, ngỗng) cung cấp thực phẩm, làm cảnh (sáo, họa mi, . . . ), cung cấp lông làm chăn đệm (vịt, ngang, ngỗng), làm đồ trang trí (lông đà điểu).
+Chim được huấn luyện để săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô, . . .), chim đưa thư (bồ câu).
+Chim giúp phát tán cây, giúp thụ phấn cho cây (chim hút mật, ăn mật).
-Chim có hại:
Một số loài chim có hại cho kinh tế nông nghiệp, chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá, . . .
 
H

hangxiti12

1) -là động vật hằng nhiệt
-là động vật xương sống thích nghi cao với sự bay lượn và với những điều kiện sống khác nhau
-có lông vũ bao phủ
-có mỏ sừng
-chi trước biến thành cánh
-phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp
-tim có 4 ngăn, 2 vòng từn hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể
-trứng có lớp vỏ đá vôi, được ấp và nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ
 
H

hangxiti12

3)- có lợi
+ăn sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông lâm nghiệp và gây dịch bệnh cho con người
+chim làm xiếc
+chim được chăn nuôi cung cấp thực phẩm
+làm cảnh
+làm nhà tiên tri
+cho lông làm chăn, đệm
+chim được huấn luyện để săn mồi
+đưa thư
+phục vụ du lịch
+phát tán cây rừng, hút mật hoa giúp cây thụ phấn
-hại
+chim bắt gà, ăn xác chết của động vật
+ ăn hạt, quả. cá có hại cho nề kinh tế
 
T

thangvegeta1604

3) Lợi: -Ăn sâu bọ, đv gặm nhấm.
-Cung cấp thực phẩm.
-Làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh.
-Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch.
-Giúp phát tán cây rừng.
Hại: -Ăn hạt, quả, cá....
-Là đv trung gian truyền bệnh.
 
H

huong2000x

Câu 3:
-Chim có ích:
+Chi măn sâu các loại sâu bọ, chim cú gặm nhấm làm hại nông nghiệp, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người.
+Chim được chăn nuôi (gia cầm: gà, vịt, ngỗng) cung cấp thực phẩm, làm cảnh (sáo, họa mi, . . . ), cung cấp lông làm chăn đệm (vịt, ngang, ngỗng), làm đồ trang trí (lông đà điểu).
+Chim được huấn luyện để săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô, . . .), chim đưa thư (bồ câu).
+Chim giúp phát tán cây, giúp thụ phấn cho cây (chim hút mật, ăn mật).
-Chim có hại:
Một số loài chim có hại cho kinh tế nông nghiệp, chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá, . . .
Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn hoàn.
 
Top Bottom