Sinh [Sinh 7] Chiều hướng tiến hóa động vật

ngoclinh19092003@gmail.com

Học sinh
Thành viên
20 Tháng ba 2017
133
73
41
20
Hà Nội
1) Nêu chiều hướng tiến hóa của các hệ cơ quan : tuần hoàn , hô hấp , thần kinh , sinh dục ở động vật
- Chiều hướng chung trong sự tiến hóa về sinh sản ở động vật và thực vật:
+ từ sinh sản vô tính => sinh sản hữu tính
+ từ chưa có cơ quan chuyên hóa => có cơ quan chuyên hóa
 

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
Cái này mình tìm được ở trên internet, bạn tham khảo nha :)
chúc bạn học tốt
upload_2017-5-3_20-4-34.png
 

Mều Mũm Mĩm

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng năm 2017
3
1
6
19
_ Hệ hô hấp: chưa phân hoá qua da mang đơn giản phổi và da phổi
_ Hệ tuần hoàn: chưa phân hóa ->tim 2 ngăn -> tim 3 ngăn -> tim 3 ngăn có vách hụt ở tâm thất -> tim 4 ngăn có vách ngăn hoàn toàn.
_ Hệ thần kinh: chưa phân hoá -> thần kinh mạng lưới -> chuỗi hạch -> chuỗi hạch phân hoá (não, hầu, bụng..)-> hình ống phân hoá (bộ não, tuỷ sống).
_ Hệ sinh dục: chưa phân hoá -> tuyến sinh dục chưa có ống dẫn -> tuyến sinh dục có ống dẫn.

Chúc bạn học tốt :3
 

Julia Sarah

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
94
112
141
- Hệ hô hấp: chưa phân hoá qua da mang đơn giản phổi và da phổi
- Hệ tuần hoàn: chưa phân hóa tim 2 ngăn tim 3 ngăn tim 3 ngăn có vách cơ hụt ở tâm thất tim 4 ngăn có vách ngăn hoàn toàn.
- Hệ thần kinh: chưa phân hoá thần kinh mạng lưới chuỗi hạch, chuỗi hạch phân hoá hình ống phân hoá não, tuỷ.
- Hệ sinh dục: chưa phân hoá tuyến sinh dục chưa có ống dẫn tuyến sinh dục có ống dẫn.
 
Top Bottom