[Sinh 7] Cấu tạo trong của chim bồ câu

H

huuthuyenrop2

Hô hấp kép có tác dụng:
+ Giảm ma sát với không khí và nội quan
+ Tăng lượng không khí cần cho nhu cầu bay
 
T

thanhtuat82

ý nghĩa của việc hô hấp kép ở bồ câu

Làm giảm khối lượng riêng của chim
Giảm ma sát nội quan khi bay
Tăng lượng không khí cần thiết cho nhu cầu bay
 
M

minhvunguyetanh97@gmail.com

Đáp án

- Giảm ma sát giữa không khí với nội quan khi bay
- Do không khí ở trên cao loãng hơn so với mặt đất nên hô hấp kép có tác dụng sử dụng hiệu quả hơn lượng oxi trong môi trường không khí loãng đó
 
M

minhvunguyetanh97@gmail.com

Lời giải hay hơn

Hô hấp kép có tác dụng:
+ Giảm ma sát với không khí và nội quan
+ Tăng lượng không khí cần cho nhu cầu bay

_______________________________________________________________________

- Giảm ma sát giữa không khí với nội quan khi bay
- Do không khí ở trên cao loãng hơn so với mặt đất nên hô hấp kép có tác dụng sử dụng hiệu quả hơn lượng oxi trong môi trường không khí loãng đó
 
Top Bottom