[ Sinh 7 ] Câu hỏi

R

riverflowsinyou1

Last edited by a moderator:
T

thangvegeta1604

Sán lá gan: bám vào cây thủy sinh chờ trâu bò đến ăn để vào đến gan và kí sinh.
Giun móc câu: thâm nhập qua da người khi người đi chân đất.
Giun đũa: theo thức ăn, nước uống vào ruột non người.
Còn sán lá kim là gì vậy, ý bạn là giun kim phải không?
 
Top Bottom