Sinh [Sinh 7] Bồ câu

Lưu Văn Quang

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng mười một 2017
12
2
6
19
Hà Nội
THCS Kim Giang
*Hệ tiêu hóa: Phân hóa rõ rệt -> tốc độ tiêu hóa cao hơn.
*Hệ hô hấp:
- Hô hấp = phổi.
- Phổi có hệ thống ống khí dày đặc -> tăng khả năng trao đổi khí.
- Có thêm 9 túi khí -> giúp giảm trọng lượng cơ thể chim khi đang bay, giảm ma sát giữa các bộ phận trong cơ thể.
*Hệ bài tiết:
- Bài tiết = thận.
- Thận có cấu tạo hoàn chỉnh -> khả năng lọc máu cao hơn.
 
Top Bottom