Sinh [Sinh 6] Thực tiễn sinh học

C

congan98

Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

Người ta thường ngắt lá để cho chất dinh dưỡng tập trung vào quả ~> Quả mau ra
 
P

pokemon_011

@saklovesyao: Nếu chỉ vậy thì hỏng để quả phát triển tốt , nôm na là quả to thì người bán mới có nhiều tiền :D
 
Top Bottom